Eikåsen og Lundarsøylå - Sjernarøyenes indrefilet

Legg til huskeliste
Annonse

Sjernarøy er kanskje den vakreste øygruppa i Finnøy kommune og den som har mest å by på for tilreisende. På Kyrkjøy er det merket flere rundløyper gjennom noen av de mest verdifulle naturområdene på øygruppa.

Den rike berggrunnen gir grunnlag for et enestående planteliv. Innimellom passeres kulturlandskap med gamle steingjerder og tufter som vitner om tidligere tiders bruk av området. Men ta med kikkert. Lundarsøylå er også viktig som hekke- og rasteområdet for en rekke fulglearter, både våtmarksfulg og sjøfugl. Beste utgangspunkt for en rundtur er fra kirken på Eik.

Derfra har du tre valg:
1. Følge bygdeveien mot Tjul fram til Tandrevoll. Kart og skilt viser hvor turstien starter. Her kan du ta den lange rundturen over Eikåsen og videre rundt Lundarsøylå - eller en kortere tur der du går fra Eikåsen direkte tilbake til kirken.

2. Gå gardsveien vestover fra kirken noen hundre meter til skilt. Her kan du velge å følge løypen direkte til Eikåsen eller ta den korte rundturen mot Lundarsøylå. Løypen til Eikåsen tar deg gjennom beitelandskap og imponerende lauvskog. Etter å ha passert toppen svinger løypen ned til sjøen og følger kystlinjen nordover.

3. Den korte rundløypen starter fra samme gardsveien som løypen til Eikåsen, men tar til høyre ved skiltet, krysser et lite jorde og går ned til en jordbruksvei. Denne følges sør for Lundarsøylå og fram til kartoppslag. Herfra viser skilt nordover mot Dragevatnet. Pil viser retning over til kystlinjen på vestsiden av øya. Her kommer du inn på løypen som kommer fra Eikåsen. Stien smyger seg nordover langs kysten gjennom blandingsskog og forbi gamle tufter. Ved Jonsokhaugen og Kråka er det satt ut bord. Siste del av turen går gjennom den særpregete svartorskogen. Ved Lundarvågen kommer du inn på bygdevei som følges tilbake til kirken. Det meste av turen går på tørt og fint underlag, men det kan være noen våte partier over kulturbeiter og i sumpskogen.


3 startsteder:
Sjernarøy kirke, Lundarvågen, Tandrevoll. Merket med rød maling. Flere muligheter for rundturer fra 1 til 3 timers varighet.

Verd å se:
Lauvskogene. Eikåsen 120 moh. Lundarsøylå. Sjernarøy kirke

Bading:
Mange muligheter fra svaberg

Fiske:
Sjøfiske på vestsiden

Båndtvang:
Hele året. Dyr på beite.

Kart:
Norge-serien Hjelmeland 1: 50 000.

Adkomst med egen bil

Ferje eller hurtigbåt til Nesheim på Bjergøy. Derfra egen bil, sykkel eller til fots til Eik. Egen båt.  Sykkel: Sjernarøyrunden er merka med skilt langs veien. Fører til startstedene for løypene.  Parkering: Sjernarøy kirke  
Annonse