Kyststien i Bamble: Trosby - Valle

Annonse

Om turen

Generelt o​m kyststien 

Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er tilrettelagt av Bamble Turlag i perioden 2010 - 2012 og er videreutviklet etter dette. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø.

Kyststien byr på store variasjoner, hvor hver enkelt del har sine særegne kvaliteter. Stien presenteres seksjonsvis på UT.no. 

Trosby - Valle 

Denne delen av kyststien er gjennomgående grei å gå, uten store høydeforskjeller. Her ligger noen av perlene langs stien.

På Trosby er det butikk og her går også veien ut til Kjønnøya. Har man god tid kan det absolutt anbefales å ta en avstikker ut dit. Foruten fin natur, koselige veier og hus, er det også et fint friområde her (skiltet) med gode muligheter for fisking.

Stien starter ved å gå over en gangbro på vestsiden av Kjønnøyaveien og fortsetter gjennom en camping-plass. Vi krysser en bekk og kommer helt ut til vannkanten ved en småbåthavn. Her er det benker og bord til en fin rast. Stien går videre over en flott gangbane rett over vannet. Etter en kort tur gjennom et skogholt går vi over ei gresslette. Da ligger det fine friområdet Buvollen rett mot syd, med fine svaberg og bademuligheter.

Videre mot vest kommer vi til den idylliske Stranda gård, hvor stien igjen går helt i vannkanten over gangbaner. Her er det flott utsikt over den vakre Trosbyfjorden. Med massevis av hytter rundt fjorden, er det et yrende liv her om sommeren.

Fra Stranda gård følger vi gårdsveien, dreier inn på en skogsti og går et stykke hvor det veksles mellom sti og grusvei. Et kort stykke går stien tett inntil Valleveien. Dette er faktisk den gamle hovedveien som har blitt ryddet frem.

Vi svinger til venstre vekk fra Valleveien, går et lite stykke på sti og ned noen trapper. Da kommer vi til den idylliske Finmarkstrand. Her er det bord og benker til rasting og ei fin sandstrand.

Nå går stien videre et kort stykke langs Valleveien og videre på fortau til Sekkekilen. Sekkekilen var i tidligere tider brukt som kaperhavn, og vi går her rett ved siden av den gamle kruttkjelleren fra Napoleonstiden. I denne perioden spilte Sekkekilen en sentral rolle. Her står det også en modell av en optisk telegraf, som ble brukt til signalisering langs kysten. Det er gode informasjonstavler på stedet og det er absolutt verd å stoppe og ta en titt.

Fra Sekkekilen svinger vi til venstre gjennom en campingplass og kommer til Sjøterrassen. Dette er en restaurant, som er åpen for servering om sommeren.

Fra Sjøterrassen går stien rundt Rødlandet, med flere små steder til rasting langs sjøkanten. Etter runden på Rødlandet kommer vi nesten tilbake til utgangspunktet i Sekkekilen før vi begir oss videre vestover til Trolldalen. I Trolldalen går stien gjennom det idylliske hytteområdet før den går videre vestover langs vannkanten.

I Trolldalen, litt innenfor kyststien, ligger Trolldalen kystfort. Følg kjøreveien ca 100 m opp bakken og ta av til venstre. Da kommer man rett på fortet. Dette ble anlagt under siste verdenskrig og har mange ganske intakte løpegraver og bunkerser. Dette er gjerne spennende å utforske for barn, men husk sikkerheten. En restaurert kanon er nå satt opp på en av kanonstillingene. Fra fortet er det flott utsikt over Bamblekysten.

Stien går helt i vannkanten nesten helt til Breisand. På denne strekningen kan man virkelig bruke betegnelsen kyststi. Denne strekningen fortjener med rette betegnelsen en perle på kyststien. Her kan man nyte en storslått utsikt over vannet rett ut mot Stråholmen. Stien går tett på hytter, så vær varsom og vis hensyn.

Gjennom Breisand går stien langs veien, men det er vanligvis lite trafikk her. Breisand er et idyllisk sted langs fjorden, med blanding av bolighus og fritidsbebyggelse. Ved den lille stranda ytterst er det fint å raste.

Vi følger nå veien frem til Valle. Her er det forretning og i sommerhalvåret er det servering og en travel gjestehavn. Dersom man ikke ønsker å gå hele veien sammenhengende, kan følgende alternativer være verd å forsøke:

1. Start på Trosby og gå veien ut til Kjønnøya. Her kan man lage en liten rundtur og kanskje besøke friområdet. Følg deretter stien vestover til Buvollen og Stranda gård. Returnér til Trosby på Valle-veien. Vær oppmerksom på at Valleveien er sterkt trafikkert om sommeren.

2. Start ved Sjøterassen og gå rundt Rødlandet. Fortsett til Trolldalen, med besøk på kystfortet, og returner langs Valleveien og langs gangveien langs Sekkekilen.

3. Start på Valle og gå kyststien til Trolldalen. Gå til kystfortet og følg stien derfra direkte tilbake til Breisand. Denne stien er ikke merket og kan være vanskelig å finne, men er ellers fin å gå. Følg kyststien fra Breisand tilbake til Valle.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Tvers over veien for butikken på Trosby er det avsatt egen parkering for brukere av kyststien. Da ser man lett kyststiens merker. Rett innenfor friområdet Buvollen er det anlagt parkeringsplass, hvorav flere er offentlige plasser. Det er avkjøring fra Valleveien. Ved Sjøterrassen er det betalparkering. Ved Valle er det mange parkeringsplasser, men vær også oppmerksom på at mange er private.
Annonse