Padletur til Ekholmen

Legg til huskeliste
Annonse

Hvalers øyverden egner seg fortreffelig for padling i kajakk. En fin, liten tur er å besøke Ekholmen sør for Kirkøy.

Starter du fra Skjærhalden er det en kort padletur sørover til Ekholmen. På Ekholmen finnes flere Hvalertufter, hustufter fra vikingtid og tidlig middelalder. Hvalertuftenes historie er ukjent, men mest sannsynlig ble disse steinmurene brukt til overnatting for fiskere fra andre steder enn Hvaler. Kanskje man brukte masten som møne og seilduken som tak over steinmurene. Mange steder er det også rester etter båttrekk mellom vannkanten og hustuftene.

Turvett

Det å ferdes sporløst handler om å ikke etterlate seg mer enn sitt eget fotavtrykk når man ferdes i naturen.

Husk også at Ytre Hvaler nasjonalpark har egne regler: https://www.ytrehvaler.no/Kom-paa-besoek/Regler-alle-ma-kunne/Regelverket-i-kortform/

Slik ferdes du sporløst:

Unngå å tråkke nye stier der det allerede eksisterer en sti.

Skal du tenne bål, bruk en bålplass som allerede eksisterer.

Gjør det til en regel at du alltid tar med deg hjem igjen alt det du har hatt med deg ut på tur. Naturen bruker to år på å bryte ned appelsinskall, mens plast kan ta opp til 500 år å bryte ned. Derfor gjør du naturen en stor tjeneste om du også plukker med deg søppel du kommer over når du er ute på tur.

Har du bygget opp noe mens du var ute, ta det ned igjen før du forlater stedet.

Vis hensyn til dyre- og fugleliv når du oppholder deg i naturen. La ville dyr være i fred, og husk at søppel du legger igjen kan være skadelig for dem.

Kilde: https://norskfriluftsliv.no/hva-er-sporlos-ferdsel/

Adkomst med egen bil

Det er fint å sette kajakken ut fra starnda nord for Skjærhalden på Kirkøy.
Annonse