På tur til Svartebergflaget

Legg til huskeliste
Annonse
Turen til Svartebergflaget går gjennom flott skogsterreng i Nattjernåsens vestside. Fra Svartebergflaget er det fin utsikt til gårdene i Nerstadområdet; Hovland, Hovlandsmoen, Hunstadroa, Støvern og Bye.
Like vest for Svartebergflaget ligger Hovlandsåsen, som er 387 m.o.h.
I øst stiger landskapet opp til toppen av Nattjernåsen (643 m....

Adkomst med egen bil

Fra Nerstad kjører du opp til gamleveien og til Støverngårdene. Gårdene ligger på vestsiden av veien, og skogsbilveien til Hagaflata går opp på østsiden av veien. Parkering på Hagaflata.
Annonse