På tur til Svartebergflaget

Legg til huskeliste
Annonse
Turen til Svartebergflaget går gjennom flott skogsterreng i Nattjernåsens vestside. Fra Svartebergflaget er det fin utsikt til gårdene i Nerstadområdet; Hovland, Hovlandsmoen, Hunstadroa, Støvern og Bye.
Like vest for Svartebergflaget ligger Hovlandsåsen, som er 387 m.o.h.
I øst stiger landskapet opp til toppen av Nattjernåsen (643 m.o.h.).
Turen starter på grusvei, men går etterhvert over på gjengrodd tømmervei og skogssti.
Midtveis på turen passerer man Halvfarbekken, bekken i Halvfardalen, som er ei bratt "dæle" mellom Nattjernåsen og Hovlandsåsen. Etter passering av bekken begynner stigningen, som i enkelte partier er nokså bratt. Alt i alt er det en stigning på 330 meter. Turen er lagt opp som en runde, og tilbake følger man først sti som etterhvert kommer inn på skogsbilveien i Nattjernåsen. Det er satt opp gåmann-skilt og turen er også blåmerket.

Adkomst med egen bil

Fra Nerstad kjører du opp til gamleveien og til Støverngårdene. Gårdene ligger på vestsiden av veien, og skogsbilveien til Hagaflata går opp på østsiden av veien. Parkering på Hagaflata.
Annonse