Myklandsvanna

Publisert av: Aust-Agder Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Padletur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,4 km
 • Sesong
  Jun - okt
Mykland er et fantastisk område for kanopading, og de langstrakte Myklandsvanna er lett tilgjengelige og trygge å padle på. Det spsielle er at du padler tvers gjennom det store brannfeltet etter skogbrannen i 2008
TUREN:
Selv etter skogbrannen er det et eventyr å padle på det vi
her omtaler som Myklandsvanna. I virkeligheten er det et
sammensatt vannsystem med små og store vann, trange
sund og brede bekker gjennom sivskog. Her er det fritt for
stryk og fossefall – det eneste du må passe deg for er steiner
og grunner.
Etter at du har satt ut kanoen padler du sørover gjennom
det som på kartet er merket Hellesbekken og videre til
Saurdalsvatnet. Underveis er det mange gode landingsplasser
og leirplasser..
SKOGBRANNEN
I juni 2008 ble Myklandsbygda i Froland rammet av den
størsteskogbrannen i Norge på 150 år.
80 personer ble evakuert fra Mykland, Belland og Ytre
Lauvrak. Skadene var enorme. Ca. 19000 da produktiv
skog gikk tapt, ca. 40 % av dette var fin ungskog. Noen
skogeiere mistet det aller meste av skogen sin. 21 nyere
hytter, 1 stabbur og 2 eldre hus brant ned.
En stund var sentrum av Mykland sterkt truet, for området
med kirken og butikken ble omringet av flammene.
Dette har vi forsøkt å vise på kartet ved at vi har lagt på
en dypere skygge over de områdene som ble rammet av
skogbrannen. Når du padler Myklandsvanna, padler du
rett gjennom det sentrale brannfeltet og kommer ikke ut
av brannfeltområdet før helt sør i ruta ved
Saurdalsvatnet.
Kostnadene med slukking kom på mange millioner kroner.
Brannen var en økonomisk og økologisk katastrofe.
Men ingen menneskeliv gjekk tapt, og nå noen år etterpå
ser vi at naturen er i ferd med å reparere seg selv. Det er
et fasinerende syn å se friske skudd vokse opp av asken.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør FV 42 fra Arendal mot Evje. Et par kilometer før
Mykland sentrum ser du Myklandsvatnet på venstre side.
Fylkesveien følger vannet i omtrent en halv kilometer og
langs dette strekket er det flere parkeringsmuligheter. Det
er blant annet en fin rasteplass og badeplass. Her er det
greit å parkere og sette ut kanoen.
Annonse