Kronfjell i Nissedal kommune

Legg til huskeliste
Annonse

Kronfjell er eit fjellparti på vestre sida av innsjøen Nisser, der høgaste toppen er på 925 m.o.h. Frå toppen er det eit framifrå utsyn over størstedelen av Vest - Telemark og viddane ikring. Ein tur opp til denne toppen, vil berre gje meirsmak.
Turen går i ope landskap når du først er komen opp lia og ein fin varde markerer toppen som lig...

Adkomst med egen bil

Frå Arendal køyrer du E-18 til Fianekrysset (Holt). Tak til venstre Fv. 415 mot Åmli og fylg Rv 41 vidare til du kjem til brua med lysregulering i Treungen. Tak til venstre i krysset før brua, mot Fjone. Hald fram etter denne vegen ca 10 km, fram til Ufshommen, like før Ovnen, der fjellet reiser seg rett opp frå vatnet. Ei informasjonstavle i vegkanten på venstre side syner kor turen startar
Annonse