Fottur til Breifonn - Rogalands eneste isbre

Legg til huskeliste
Annonse
  • Krevende fottur
  • 12,0 km
  • 8 t
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 601 høydemeter totalt
  • Sesong: Jun - okt

NB: Kartsporet er noe grovt tegnet inn. Les turbeskrivelse.

Breene i Norge ble dannet under "Den lille istiden" for ca 2500 år siden. Siden den tid har de fleste breene trukket seg tilbake, bare avbrutt av kortere framstøt eller stillstander der de De fleste breene i Norge ligger på et platå og kalles derfor platåbre. Også Breifonn hører med til denne typen. Om en platåbre får "næring" om vinteren, altså snø som ikke smelter helt bort om sommeren, får den en hvelvet overflate. Breifonn har ikke noen hvelvet overflate lenger, den er i ferd med å dø. Benytt anledningen til å ta en tur til Rogalands eneste isbre mens den enda eksisterer. har dannet morenerygger.

Nå er det bare en eneste isbre igjen i Rogaland, Breifonn. Vi må faktisk dele den med Hordaland, siden breen ligger på kommunegrensen mellom Røldal og Suldal. De siste årene har Breifonn minket sterkt i omfang, og det er ikke godt å si hvor lang tid det tar før også denne breen er borte.

Turen starter fra anleggsveien i Blåbergdalen. Følg god sti videre innover den frodige dalen mot Jonshol. Etter to kilometer forlater du stien og tar fatt på den kraftige stigningen i sørvestlig retning opp til skaret mellom Midnuten og Breifonn. Etter hvert dukker det opp små varder (nødlinger) som viser retningen. Innenfor de to små tjørnene svinger løypen seg opp på platået. Her er det viktig å finne og følge nødlingene. Turen fortsetter i jevn stigning innover platået.

Landskapet bærer preg av at det ikke er lenge siden isbreen dekket landskapet. Mange steder er det jernholdige, brune bergarter som dominerer. Gå rundt og studer de forskjellige dannelsene. Du vil finne små og større morenerygger og friske skuringsstriper. Mange av de landformene du finner i Ryfylkeheiene kan du studere så å si under dannelsen her ved Breifonn. Selve breen ligger i skråningen ovenfor Breifonntjørna og fyller skarene over mot Suldal. En tur opp til varden anbefales. Utsikten mot Hardangervidda og det nordøstre hjørnet av Rogaland er praktfull. Tilbaketuren legges samme vei som du kom opp.

De fleste breene i Norge ligger på et platå og kalles derfor platåbre. Også Breifonn hører med til denne typen. Om en platåbre får "næring" om vinteren, altså snø som ikke smelter helt bort om sommeren, får den en hvelvet overflate. Breifonn har ikke noen hvelvet overflate lenger, den er i ferd med å dø. Benytt anledningen til å ta en tur til Rogalands eneste isbre mens den enda eksisterer. 

Løype: Ruta er umerka. 7 km hver vei. 600 meter bratt stigning. Ha godt fottøy, her er det mye stein. Kle deg godt!

Båndtvang: 1.april - 1. november.

Kart: Turkart Hovden Nord 1: 50 000.

Adkomst med egen bil

E134 til Røldal. Ta av til Røldal kirke og fortsett på anleggsvei opp til Blåbergdalen. Kjør veien til endes. Parkering ved inntaksdam.

Annonse