Jettegrytene på Rullestad

Publisert av: Haugesund Turistforening
Annonse

Om turen

Begynn på asfalt fra sagbruket, men vel opp første bakken ta av fra vegen og går ned bakken til elva. Nede ved elva kommer du inn på den eldste vegen opp Rullestadjuvet, og krysser snart elva på Perbru. Gamlevegen er tydelig og lett å følge, men rett før Juvbru er en del av vegen rast ut. For å komme forbi her må du gå ned mot elva og opp igjen, bare litt mer krevende enn å gå på vegen.
Fra Juvbru og opp til Bordalsbrua følger du asfalten igjen. Rett før Bordalsbrua ser du gamlevegen krysse elva på en trebru, så her tar du av. Gamlevegen er noe gjengrodd et stykke, men lett å følge. Kort før du kommer opp til Skrommsbøen krysser en liten bekk og kraftlinja vegen. Ta her av opp lia og følger vardene, som leder oss fram til Jettegrytnuten og ned til Jettegrytene. Nedgangen er sikret med kjetting, men du må ferdes forsiktig når du kikker på de mange grytene. Disse grytene er det elvevatnet som har formet. Oppe igjen på nuten passer det å nyte niste og utsikten. Den beste vegen ned fra nuten til Kleivane er å følge vardene tilbake til første lille dalsøkk, og så nord til et større som fører oss ned til Kleivane ved tunnel-åpningen. Videre tilbake til bilen følges en skogsveg på sørsida av hovedvegen.

Parkering: Ved sagbruket på Rullestad. Gratis.

Gangtid: ca 3-4 timer.

Merking/skilting: Gamlevegen gjennom juvet, vardet opp til Jettegrytene.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

E 134 til Rullestad, så vegen til Rullestadjuvet.

Varsel

Annonse

Publisert av

Haugesund Turistforening