Hetlandskogen - en skog for alle

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  6,2 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Det foregår nå (i 2019 og 2020) en omfattende tømmerhogst i Hetlandskogen med store anleggsveier, og deler av skogen derfor vil være lite egnet for turgåing framover.

Mellom de to store vassdragene Tengselva og Ognaelva finner du et småkupert og variert skogsområde. I de østlige delene er det plantet gran og lerk – mens lenger vest er det lauvskog og naturlig furuskog, snaue bergknauser, myrer, fuktige drag, tjørn og vatn. Bjerkreim kommune har i samarbeid med Statskog tilrettelagt 10.000 mål skog og utmark i Hetlandskogen til friluftsaktiviteter. En rekke turstier er merket på kryss og tvers mellom skogkledde åser og blanke småvatn.

Aktivitetstilbudene er mange. Her kan du fiske aure og laks, padle, gå turer, drive naturstudier, plukke bær og sopp. Fugl er det mye av, og er du heldig kan du treffe hjortedyr.

En fin og lun badeplass er tilrettelagt ved Eikesvatnet. Det er og laget til fiskeplass for rullestolbrukere ved Hetlandsvatnet. Det er tilrettelagt for kanopadling ved Søndre Forevatnet (bomvei - kanoen må trekkes på vogn), og du kan padle til Bjerkreimselva fra badeplassen i Eikesvatnet.

Orienteringsklubber benytter Hetlandsskogen til trening og løp. Deler av området er tilrettelagt for rullestolbrukere og barnevogn. Hetlandsskogen strekker seg vestover til Ognaelva. Her har Statskog vinteren 2007 laget en flott gapahuk med tilhørende leirplass. Gapahuken er overtatt av Stavanger Turistforening og Dalane Turlag står for tilsyn og vedlikehold. Gapahukleiren står til disposisjon for så vel turgåere som laksefiskere. Her kan du spise nisten eller overnatte.

Løype: 12 løyper merket med ulik farge, 1-7 km. Se skilt og kart på stedet. Småkupert og fuktige partier.

Fiske: Rikt aurefiske i mange småvatn og Ognaelva. Laks i Ognaelva Fiskeplass for funksjonshemmede ved Hetlandsvatnet. Fiskekort kan kjøpes: www.inatur.no .

Bading: Eikesvatnet

Overnatting: Gapahuk ved Ognaelva

Båndtvang: hele året.

Kart: Norge-serien Egersund 1: 50 000.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Bil eller sykkel fra fv 51 ved Tengesdal. Skiltet vei videre. Parkering: Opparbeidet parkeringsplass ved infoskilt, ved Eikesvatnet og Hetlandsvatnet. 2 toaletter. 
Annonse