Kyststien i Bamble: Langesund - Rognstranda

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 9,8 km
  • 4 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 437 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Generelt om kyststien


Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er tilrettelagt av Bamble Turlag i perioden 2010 - 2012 og er videreutviklet etter dette. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø.
Kyststien byr på store variasjoner, hvor hver enkelt del har sine særegne kvaliteter. Stien presenteres seksjonsvis på UT.no.

Langesund - Rognstranda


Denne delen av stien er gjennomgående lett og grei å gå, men er til dels noe kupert.
Langesund er vel verd å rusle litt rundt i før man begir seg inn på stien. Vi går Vaterlandsgate fra torvet ut til Furustranda. Her står det informasjonstavle om kyststien. Turen ut hit går gjennom idyllisk hvitmalt trehusbebyggelse, hvor vi kan gjøre avstikkere inn i smale smau eller ut til de karakteristiske bryggene som strekker seg langt ut i sundet. Vi får glimt inn i velstelte hager og ut til det langstrakte sundet og til Langøya med fyret helt ytterst.

Stien går videre rundt på Tangen fort. Dette er et nedlagt kystfort fra krigens dager og det er gode informasjonstavler om historien på stedet. Herfra er det storslagen utsikt mot Langøytangen fyr og store deler av skjærgården.

I og omkring Langesundstangen er det satt opp en mengde benker til rasting og for å kunne nye utsikten. Disse er fra tidlig i forrige århundre men er fortsatt i god stand. Det pågår i 2014 et større frivillig arbeid for bringe benkene frem i lyset etter lengre tids gjengroing. Se egen link nedenfor med detaljert informasjon.

En bred og god sti følger vestsiden av Tangen til Steinvika. Dette er et populært turmål for bading og soling om sommeren og for å oppleve storhavet i ruskevær. Geologiinteresserte kan finne interessante fossiler her og stedet er en viden kjent del av Geoparken (se lenke nedenfor).
Nordvestover går vi på gamle stier gjennom den gamle «badeparken» og kommer til tradisjonsrike Langesund Bad.

Vest for Langesund Bad har Bamble Turlag anlagt flere bruer for å komme over ei vik og gjennom ulendt terreng. Den ene av bruene ble anlagt i 2014 og er ei over 50 m lang stålbru. Denne ble anlagt etter at en rekke tidligere bruer var blitt ødelagt av uvær opp gjennom historien.
Den fantastisk flotte Krogshavn har store gressletter til ballspill og andre aktiviteter. Her er det ypperlige bademuligheter på svaberg eller på sandstrand. Det er anlagt grillplass med bord og benker for rasting. Dette er Bambles tusenårssted og man finner ankeret etter Full City, som gikk på grunn utenfor kysten sommeren 2009. Både ved Langesund bad og i Krogshavn er det informasjonstavler om kyststien.
Videre vestover går stien forbi Kjerrvik med mange hytter og flott utsikt over havet. Vi går nordover på høydene over fjorden og kommer til den langgrunne Sandvika. Kanskje kan det friste med en rast ved gamle husmannsplasser og hytter rett i sjøkanten?

Stien tar en avstikker til Jypleviktangen, en odde som stikker rett ut i havet og er et yndet utfartssted, spesielt om våren. Mellom Sandvika og Jypleviktangen går det en alternativ sommersti som går mer kystnært enn hovedstien, se vedlagte kartbilde. Dette er en idyllisk variant som det er vel verd å gå i fint sommervær.

Skinnvika rett i vest har gode muligheter for rasting og ligger lunt til, bortsett fra når vinden kommer rett sørfra.

Etter vandring i et noe kupert terreng kommer vi til Rognsåsen, med unik utsikt over skjærgården. Her er vi helt i kanten av det geologisk interessante Oslofeltet.

Fra Rognsåsen går stien ganske bratt nedover til Rognstranda. Her er det campingplass og flott sandstrand. Geologiparken Gea Norvegica Geopark har informative informasjonstavler her. De viser den helt spesielle geologiske historien på stedet. Det er anlagt en flott grillplass her. På Rognstranda ender denne delen av stien, men for de som ønsker lengre tur er det bare å følge blåmerkene videre.
Store deler av stien går gjennom naturreservater, så det er viktig å følge de regler som gjelder for slike områder (se informasjontavlene). Ettersom hele området ligger på kalkholdig grunn, har det en svært rik flora. Flere steder langs stien finnes det informasjonstavler om områdets flora og fauna.

Dersom man ikke ønsker å gå hele strekningen, kan følgende turer være verd å forsøke.

1) Start i Langesund og følg stien til Krogshavn. Følg bilveiene (med fortau) det korte stykket tilbake til Langesund.

2) Start i Krogshavn og følg stien til Sandvika. Følg traktorveien (langs alternativ kyststi) rett nordover fra Sandvika. Ta til høyre på ny traktrovei etter ca 350m. Følg denne ca 500m og gå rett nord for boligfeltet. Følg bilveien mot Langesund (med fortau) tilbake til Krogshavn. Alternativt kan man gå til Krogshavn gjennom boligfeltene, eller krysse hovedveien og gå på fine stier gjennom skogen sørover.

3) Start på parkeringsplassen for Jypleviktangen. Følg stien sørover mot kyststien til Jypleviktangen og videre til Rognsåsen. Ca 300 m nord for utsiktspunktet går det sti til høyre tilbake til parkeringsplassen.

Adkomst med egen bil

I Langesund er det offentlig parkering flere steder. Stien går sørover fra torget gjennom Vaterlandsgate og er merket med egne skilt og blåmerker på stolper. Ytterst i Vaterlangsgate, i Furustranda, er det anlagt fin parkeringsplass. På Rognstranda er det parkering for besøkende rett utenfor, og innenfor, bommen, til campingplassen. Fra parkeringen går man inn på campingplassen mot sandstranda. Informasjonen om geoparken ligger på vestsiden av stranda, men stien mot Rogsåsen går nordøstover fra stranda. Langs stien er det gode parkeringsmuligheter i Krogshavn. Det er parkeringsmuligheter rett ved Tangvallveien og på egen parkering for besøk til Jypleviktangen (Her er det skiltet til kyststien).
Annonse