Kyststien i Bamble: Rognstranda - Åby

Annonse

Om turen

Generelt om kyststien

Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er tilrettelagt av Bamble Turlag i perioden 2010 - 2012 og er videreutviklet etter dette. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø.

Kyststien byr på store variasjoner, hvor hver enkelt del har sine særegne kvaliteter. Stien presenteres seksjonsvis på UT.no.

Rognstranda - Åby

Denne delen av stien er gjennomgående lett og grei å gå. Bratt bakke et par steder.

På Rognstranda er det campingplass og flott sandstrand. Geologiparken Gea Norvegica Geopark har informative informasjonstavler her. De viser den helt spesielle geologisk historien på stedet. Det er anlagt en flott grillplass.

Fra Rognstranda går stien sørover gjennom hytteområdene. Det kan være vel verd å ta avstikkere ut mot sjøen for fisking eller rasting.

Fra Ormevika går kyststien videre sørover langs hytteveien mot Hydrostranda. Det går også en alternativ sti som går langs kysten mot Hydrostranda, se vedlagte kartbilde. Her går stien i naturskjønt terreng ganske nær vannkanten og kan absolutt anbefales. Dette er også et værhardt område, så ved dårlig vær må man være aktsom, eller alternativt heller gå langs hytteveien.

Hydrostranda var tidligere feriested for medlemmer av hydroarbeidernes fagforeninger. På sørvestsiden av anlegget ligger servicesenter og blankskurte svaberg med ypperlige bademuligheter.

Man kommer etter hvert til selve badestranda med langgrunn fin strand og flott gresslette innenfor.

Selve kyststien går nå nordover til innkjøring for hyttefeltet, men det er også mulig å følge egen merket sti over Svaneheia rett vest for stranda. Den er til dels bratt og kan være vanskelig å gå hvis det er vått og glatt. Ellers er turen fin, med flott utsikt over havet.

Fra parkeringsplassen for Hydrostranda går stien gjennom skogen og noe på vei til gården Kløvsgård og videre mot Vinjestranda. I bakken ned mot Vinjestranda anbefales det å ta en liten avstikker til flott utkikkspunkt (skiltet) over Vinjestranda. Et fint sted å ta en rast.

I bunnen av bakken kommer man til Vinjekilen. Dette har vært en isdam og er nå naturreservat. Herfra gikk den gamle ferdselsveien til Bamble kirke og det er nå anlagt en gang og sykkelvei til kirken fra området. I bunnen av den bratte bakken på sykkelstien ligger Hervik. Dette kan være restene etter båthuset for leidangskipet til skipreidet (militær ordning) i Bamble. Her ble krigsskipet oppbevart når det ikke var i bruk. Husk vannstanden var 4-5 meter høyere da dette var aktuelt for 1000 år siden. Historien om skipet er omdiskutert.

Stien går langs den idylliske Vinjestranda, hvor det ofte kan være store flokker med svaner. Her går vi over en lang gangbane og bro anlagt av Bamble Turlag.

Fra veien langs Vinjestranda går stien i en bratt kneik i sør/vestenden og går en kort strekning gjennom skogen, før man igjen kommer ut i kulturlandskapet mot Åby. Åby var tidligere et travelt knutepunkt og ladested, og var også kommunesenter i den gamle Bamble kommune.

Dersom man ikke ønsker å gå hele strekningen, kan følgende turer være verd å forsøke.

1) Start på Rognstranda og følg stien til Hydrostranda. Herfra kan man følge asfaltveien tilbake til parkeringen på Rognstranda.

2) Start ved parkeringen for Hydrostranda. Herfra kan det være fint å ta en avstikker til selve Hydrostranda og tilbake til parkeringen før turen går videre vestover langs kyststien. Følg stien til den første veien i Vinjestranda og gå vestover til du treffer sykkelstien. Følg denne østover til asfaltveien ved Rognstranda. Følg asfaltveien tilbake til parkeringen ved Hydrostranda.

3) Start på parkeringsplassen for Vinjestranda. Følg stien over Vinjestranda til Åby. Følg deretter sykkelstien nord-østover tilbake til parkeringen på Vinjestranda.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

På Rognstranda er det parkering for besøkende rett utenfor, og innenfor, bommen til campingplassen. Fra parkeringen går man inn på campingplassen mot sandstranda. Informasjonen om geoparken ligger på vestsiden av stranda. Her møter man merkene for kyststien. Ved Åby er det egen parkeringsplass for brukere av kyststien. Følg Valleveien noen hundre meter og ta til venstre ved eget parkeringsskilt for kyststien. Parkeringsplassen ligger 60-70 m fra Valleveien. Langs stien finner man stor parkeringsplass ved innkjøringen til Hydrostranda. Her finner man merkingen for kyststien i sør-vestre hjørne av parkeringsplassen. Egen parkeringsplass for brukere av kyststien på Vinjestranda. Etter avkjøring fra E-18 kommer man til et veiskille (Y-kryss), hvor man skal holde til venstre. Parkering på venstre siden av veien, med egne skilt for parkering til kyststien. Følg veien videre til fots et lite stykke til merkene for kyststien.
Annonse