Hattehulene

Publisert av: DNT Nedre Glomma
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  4,7 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - des

I en bratt fjellskrent ved Borgåshatten ligger Hattehulene.

I Turhåndbok for Fredrikstad-Rolvsøymarka 1 (utgitt 1983) skriver lokalhistoriker Svein Skahjem bl.a. følgende om Hattehulene:

"På østsiden av Borgås er det en stupbratt fjellvegg på mellom 10 og 15 meter. Gjennom tusener av år har frostsprengning skapt dype sprekker og kløfter ned i bergmassivet. Ved foten av fjellet strekker det seg huler dypt inn i fjellet. Disse blir gjerne kalt Hattehulene.

Det er mulig at hulene engang for 6-7000 år siden har vært bebodd av mennesker. Hulene ligger i en høyde av ca 70 m, dvs. på samme nivå som stenalderboplassene på Skårød og Søndre Veum.

Ifølge tradisjonene har hulene også vært bosted for nisser. Nissene i Hattehulene er visstnok blitt sett flere ganger av folk i nabolaget. Nissene hadde verksted inne i fjellet.

Gjennom mange år var Hattehulene møtested for buekorps og speidere i omegnen. Hit dro de gjerne om søndagene med niste og kaffe."

Veibeskrivelse:
Fra skytterhuset, følg lysløypa til den "runder". Videre mot Høyendal, forbi Ula-feltet med gamle gravhauger og fram til sydenden av Borredalsdammen.

Følg veien langs vestsiden av vannet, videre gjennom skogen fram til plassen Borgeli hvor det er rasteplass og et opplysningsskilt.

Videre forbi Borgåsen til du får en fjellvegg på venstre side. Litt inne i skogen står et opplysningsskilt om Hattehulene. Kommer du til et veikryss har du gått litt for langt.

Hattehulene finnes avmerket på det kulturhistoriske turkartet Fredrikstad-marka utgitt av Trara lokalsamfunn og Fredrikstad Skiklubb i 2006.

Turlengde ca. 5 km.

Koordinater:
lat/long: 59°15'48"N, 010°58'39"E
UTM: 32V Ø061274 N657106

Turvett

Det å ferdes sporløst handler om å ikke etterlate seg mer enn sitt eget fotavtrykk når man ferdes i naturen.

Slik ferdes du sporløst:

Unngå å tråkke nye stier der det allerede eksisterer en sti.

Skal du tenne bål, bruk en bålplass som allerede eksisterer.

Gjør det til en regel at du alltid tar med deg hjem igjen alt det du har hatt med deg ut på tur. Naturen bruker to år på å bryte ned appelsinskall, mens plast kan ta opp til 500 år å bryte ned. Derfor gjør du naturen en stor tjeneste om du også plukker med deg søppel du kommer over når du er ute på tur.

Har du bygget opp noe mens du var ute, ta det ned igjen før du forlater stedet.

Vis hensyn til dyre- og fugleliv når du oppholder deg i naturen. La ville dyr være i fred, og husk at søppel du legger igjen kan være skadelig for dem.

Kilde: https://norskfriluftsliv.no/hva-er-sporlos-ferdsel/

I naturen er det plass til alle. Vi ønsker å få flest mulig ut i naturen, samtidig som vi tar godt vare på den og oss selv. For å få til dette er det viktig at alle viser godt turvett!

Les mer om turvett: https://www.dnt.no/turvett/

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det er mange veier inn i Fredrikstadmarka. Rutebeskrivelsen viser veien fra Skytterhuset, i enden av Åsebråtveien. Her er det stor parkeringsplass.

Til fots/sykkel er det også mulig å komme inn på ruta ved Høyendal.

En kortere variant, ca 750 meter, er start fra Rekustad skole/Rolvsøyhallen.
Annonse

Publisert av

DNT Nedre Glomma