Skaugumsåsen og Grosetkollen

Publisert av: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om turen

Rundt Semsvannet er det to naturreservater. Skaugumsåsen med de sydvendte åssidene er ett av dem. I disse åssidene finner vi de kjente biotopene for edelløvskog. Formålet med reservatet er å bevare en av landets fineste forekomster av alme- og lindeskoger og tilhørende dyre- og planteliv. Fra toppen av åsen er det en flott utsikt.

På Grosetkollen ble det i 1936 bygget en stor tømmerhytte som frem til 2. verdenskrig fungerte som serveringssted under navnet Grosetkollens Sportskafé. I dag er det bare grunnmuren tilbake etter at hytta brant ned i 1955. Den gang som nå var kollen et flott sted å raste på.

Turveien:
Start turen enten fra Hvalstad stasjon, fra Åstaddammen eller fra Sem utfartsparkering, og følg blåmerket sti opp den bratte Solstadkleiva. Videre på
blåmerket og skiltet sti til Grosetkollen (259 moh.). Fortsett sørvestover på blåmerket sti til sør på Skaugumsåsen. Ta gjerne turen til toppen (350 moh.),
hvor du vil oppleve en fantastisk utsikt. Turen tilbake kan gå på umerket sti til Djupedalsåsen (bygdeborg) ned til Semsvannet, ned det bratte “raset” sør for åsen til Holtet, eller ta samme sti tilbake som du kom.

Alternative startsteder: Franskleiv (Vestmarksetra).

Turkart på papir: Vestmarka 1:20 000 (Asker Skiklubb) eller
Oslo Vestmark 1:50 000.

Koordinater:
Grosetkollen Ø 0581198 N 6637971
Skaugumåsen Ø 0580610 N 6637145

Tips:
Vil du gjøre turen litt lenger, kan du gå den blåmerkede stien nordvestover fra Grosetkollen, skiltet til Vestmarksetra, og deretter ned til Semsvannet. Vel nede ved Semsvannet kan du avslutte turen med et besøk på «Smia», der NaKuHel serverer turfolket. Se www.nakuhel.no for åpningstider.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

• Kollektivtransport: Buss eller tog til Hvalstad stasjon (ingen bussforbindelse
til Sem eller Åstaddammen).
• Bil: Parkering ved Sem, Åstaddammen eller på Hvalstad st.
Annonse