Stokkevåg

Legg til huskeliste
Annonse
2 timar tur/retur. Fyrste del av turen følgjer ein traktorveg. Etter ein halv time fortset turen på sti langsetter Hognefjorden. Stien er lett og går stort sett i tørt lende. Siste del av turen går opp skaret «Porten» før den går ned dalen til den fråflytta garden Stokkevåg. Fint kulturlandskap med slåttemark, steinmurar og fint opparbeida kjerreve...

Adkomst med egen bil

Rv 606 mot Daløy fergekai
Annonse