Oldtidsveien. Fra Bamble kirke til bygdeborgen Storås

Publisert av: Bamble Turlag
Annonse

Om turen

Oldtidsveien er merket og tilrettelagt av Bamble Historielag. Flere steder er det satt opp informasjonstavler om forhistorisk tid og om nyere historie. Merkingen er etter hvert blitt noe slitt.

Mesteparten av ruten følger den forhistoriske oldtidsveien som går i lett, fint terreng. Enkelte steder må man passere trestammer som har falt over stien. Den siste etappen, opp til selve platået på Storås, er ganske bratt og med trapper, men turen kan også gjøres uten å gå opp dit.

Turen starter ved den pittoreske kirkeruinen Olavskirken ved siden av nåværende Bamble kirke. Man går over kirkegårdsmuren på vestsiden og så under E18. Den forhistoriske oldtidsveien var sin tids E18. Langs veien finnes flere gravhauger, Klokkerkåsa gravfelt har informasjonsskilt. Rett øst for Storås kan man se en usedvanlig fin bit av den forhistoriske oldtidsveien/hulveien. De nedsenkete hulveiene er de aller eldste spor etter ferdsel som vi kjenner.
Nyere spor etter virksomhet kan man også finne her: En kullebunn der man hadde kullmile for å fremstille trekull. "Skohola" der man byttet til "finsko" for den siste strekningen til kirken mens de møkkete hverdagsskoene sto igjen tørt og godt i hulen.

Oppe på den nesten uinntagelige borgen på Storås er det en stor fin flate med praktfull utsikt helt til Helgeroa og Jomfruland.

Retur samme vei.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det er god parkeringsplass ved Bamble kirke, som er det mest naturlige startpunktet om man ønsker å gå hele stien. Starten på stien er rett vest for ruinene av Olavskirken, med noe enkle trappetrinn rett over steingjerdet som omkranser kirkegården.

Dersom man bare ønsker å besøke Storås, er det naturlig å starte ved parkeringsplassen langs E18 rett øst for Essadumpa.
Annonse