Oldtidsveien. Fra Bamble kirke til bygdeborgen Storås

Legg til huskeliste
Annonse

Oldtidsveien er en gammel kirkevei og kan ha blitt brukt helt fra den gamle Skeidi kirke (Olavskirken) ble bygget på 1200 - tallet.

Oldtidsveien ble for mange år siden merket og tilrettelagt av Bamble Historielag. Flere steder ble det satt opp informasjonstavler om forhistorisk tid og om nyere historie. Etter hvert ble stien gjengrodd og s...

Adkomst med egen bil

Det er god parkeringsplass ved Bamble kirke, som er det mest naturlige startpunktet om man ønsker å gå hele stien. Starten på stien er rett vest for ruinene av Olavskirken, med noe enkle trappetrinn rett over steingjerdet som omkranser kirkegården.

Dersom man bare ønsker å besøke Storås, er det naturlig å starte ved parkeringsplassen langs E18 rett øst for Essadumpa.
Annonse