Oldtidsveien. Fra Bamble kirke til bygdeborgen Storås

Annonse

Om turen

Oldtidsveien er en gammel kirkevei og kan ha blitt brukt helt fra den gamle Skeidi kirke (Olavskirken) ble bygget på 1200 - tallet.

Oldtidsveien ble for mange år siden merket og tilrettelagt av Bamble Historielag. Flere steder ble det satt opp informasjonstavler om forhistorisk tid og om nyere historie. Etter hvert ble stien gjengrodd og sperret av mange vindfall. Informasjonstavlene ble slitt og knapt lesbare.

Bamble Turlag har nå ryddet stien for mange vindfall og for gjengroing. Det er laget helt nye informasjonstavler om severdighetene lang stien og det er laget ei karttavle ved parkeringsplassen for Bamble kirke, hvor stien starter. Her står det også hvordan man mest mulig skånsomt går gjennom kirkegården for å komme til stien.

Mesteparten av ruten følger den forhistoriske oldtidsveien som går i lett, fint terreng på en god sti. Det er vel verd å stoppe ved de nye informasjonstavlene med informasjon om historiske forhold langs stien Den siste etappen, opp til selve platået på Storås, er ganske bratt og med trapper. Det var her bygdeborgen lå og på åsen har man flott utsikt over Bamble kysten. Turen er vel verd å ta, selv om man ikke går opp på Storås.

Turen starter ved den pittoreske kirkeruinen Olavskirken ved siden av nåværende Bamble kirke. Man går over gjennom ruinenen av Olavskirken, tar til høyre over kirkegårdsmuren på vestsiden og så under E18. Langs veien finnes flere gravhauger, Klokkerkåsa gravfelt har informasjonsskilt. Rett øst for Storås kan man se en usedvanlig fin bit av den forhistoriske oldtidsveien/hulveien. De nedsenkete hulveiene er de aller eldste spor etter ferdsel som vi kjenner.
Nyere spor etter virksomhet kan man også finne her: En kullebunn der man hadde kullmile for å fremstille trekull. "Skohola" der man byttet til "finsko" for den siste strekningen til kirken mens de møkkete hverdagsskoene sto igjen tørt og godt i hulen.
Retur samme vei.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Det er god parkeringsplass ved Bamble kirke, som er det mest naturlige startpunktet om man ønsker å gå hele stien. Starten på stien er rett vest for ruinene av Olavskirken, med noe enkle trappetrinn rett over steingjerdet som omkranser kirkegården.

Dersom man bare ønsker å besøke Storås, er det naturlig å starte ved parkeringsplassen langs E18 rett øst for Essadumpa.
Annonse