Legg til huskeliste
Annonse

Fra Klevfos industrimuseum følger du gangvegen nordvestover til rundkjøringen. Ta gangvegen nordover til du kommer til fotopunktet ved Englaug gård, hvor Edvard Munch ble født. Følg Englaugsgutua opp gjennom gården og over jordet mot Ådalsbruk stasjon. Det var antakelig denne vegen Edvard gikk når han kom med toget til Ådalsbruk. Kryss Ådalsbrukvegen og følg Malmvegen østover før du svinger av på Smiuvegen sørover. Følg denne til du ser motormuseet og ta av på stien som følger plenkanten til Smiuvegen 3. Du er nå inne på sidesporet til Klevfos hvor Klevfosmerra kjørte. Følg stien (du krysser Englaugshagan-vegen) og fortsett innover i skogen til stikrysset i skogen. Hold til høyre i krysset og følg skinnegangen fram til Klevfos.

Adkomst med egen bil

Parker på Klevfos industrimuseum.
Annonse