Kjøttkjeller'n og Småsætra

Legg til huskeliste
Annonse

Turen starter i østenden av Mosjøen. Kjør Rokosjøvegen forbi Rokosjøen sag og ta til venstre inn på Mosjøvegen etter 200 meter (OBS! bomveg). Følg denne til du kommer til østenden av sjøen hvor det er en liten parkeringsplass (den andre du kommer til på høyre hånd). Herfra følger du blåmerket sti mot Stålsætra. Du passerer en bekk ved Stålsætertjernet og følger stien opp på en høyde sør for tjernet. Ta gjerne en avstikker ut på utsiktspunktet. Følg stien sørover til du møter på Rondanestien. Følg stien østover til Stålsætra. Gå vegen nordover og ta til venstre på nordsiden av setervollen. Følg stor og tydelig sti nordvestover ca. 400 meter til Småsætra. Småsætra er en gammel boplass og seter, antakelig fra 1800-tallet. Den eies av Løiten Almenning. Her er det fint å ta en rast før du går videre.

Rett etter utedoen tar du stien ned til venstre mot Stålsætertjernet. Følg denne til du kommer til stien du startet runden på og ta denne tilbake til bilen. Når du kommer ut på Mosjøvegen, ta til venstre og gå ca. 150 meter til den litt større parkeringsplassen. Derfra går det en liten sti sørover inn i skogen. Etter ca. 200 meter kommer du til Kjøttkjeller’n. Det sies at det i gamle dager ble lagret kjøtt av felt vilt her, antakelig mest elg. I hula er det stabil kald temperatur, og den er ikke lett å finne hvis du ikke vet hvor den er. Ta en tur inn i hula om du tør. Ta samme veg tilbake.

Adkomst med egen bil

Turen starter i østenden av Mosjøen. Kjør Rokosjøvegen forbi Rokosjøen sag og ta til venstre inn på Mosjøvegen etter 200 meter (OBS! bomveg). Følg denne til du kommer til østenden av sjøen hvor det er en liten parkeringsplass (den andre du kommer til på høyre hånd).
Annonse