Stokkevannet rundt - rundløype

Legg til huskeliste
Annonse

Stien rundt Stokkevannet er tilrettelagt og merket av Rugtvedt og Stokke vel.
Stokkevannet er et idyllisk vann, som etter istiden lå under havnivå. Det var på 1800 tallet stor iseksport herfra og det har vært vannreservoar både for Brevik og Langesund. Det er et artsrikt og godt fiskevann. Vannet ligger inntil det bratte Høgenheiplatået, s...

Adkomst med egen bil

Stien går ikke langt fra bilvei og er derfor tilgjengelig fra flere steder. De beste mulighetene er fra området ved Rugtvedt hvor det er flere parkeringsplasser. Alle tilhører forskjellige firma, men det går alltid an å finne plass.
For øvrig kan man ved å studere kartet finne en adkomst som man finner tjenlig.

Adkomst med kollektivtransport

Nettbuss Grenland, rute M1. Stoppested Grasmyr.
Annonse