Grøndalen - Egga

Legg til huskeliste
Annonse

Følg den merka stien frå Grøndalen og opp mot Blåbrebu. Når du kjem til varden rett før Stølsvatnet dreier du oppover og mot ryggen som går oppover mot Trollskaret. Der er ingen god sti oppover frå varden, men dyretråkk. Det er kratt til du kjem opp på 500 til 600 moh Blir det berg og bergryggen bratt oppover til du kjem på Egga 1 077 ...

Adkomst med egen bil

Kjør fylkesveg 544 til Grøndalen i Norddalsfjord
Annonse