Topptur til Nordskaret

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 4,0 km
  • 2 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 181 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Kommer du kjørende fra Oppeid mot Skutvik, tar du av til høyre ca. 9 km før Skutvik, opp mot Hestbakk. Der er i dag merket med Leirduebane. Du kjører ca. 500 meter opp til kryss mellom Hoffmansfjell og Hestbakk, og parkerer her. Du går opp de slakke bakkene til øverste nordre gården Eidislia i Hestbakk. Du må gjennom tunet på denne gården, som i dag er fraflyttet. Du er nå på den gamle bygdeveien mellom Hestbakk og Hansbakk, og fortsetter på denne oppover markene. Den er meget synlig i terrenget. Når du forlater grasvollene og skal til å gå inn i skogen øverst på vollene, tar du av der bygdeveien dreier mot høyre, og fortsetter rett frem og en tanke mot venstre opp gjennom et granfelt. Denne stien er også meget godt synlig. Du fortsetter på åsryggen oppover til du er ved foten av Eldridtinden. Her er det mange gamle sauestier. Greiest er å fortsette rett frem på sti, og oppover Eldridtinden et stykke slik at du vinner høyde allerede nå, og fortsetter på nord-østsiden av tinden stort sett i høyde med Nordskaret, til du er fremme i skaret.
Nordskaret ligger som en stor flate mellom tindene, og er et flott turmål. Vestfjorden med Lofoten skues i vest, mens en god del av bygdene på ytre Hamarøy kan betraktes hvis du vender 90 grader om. På nordsiden av skaret finner du en trimkasse skrudd fast i en stein. Nedturen kan du gjøre i skarbotnen. Her er også sauestier, men der er en god del vier og kratt et stykke ned i skaret. Ta sikte på å finne stien der du begynte stigningen opp Eldridtinden.
Denne turen kan også være en fin vintertur, både på ski og truger. Siste biten kan være litt vanskelig å forsere,da det bruker å være en hengskavel østover i fra toppen, men som regel går det greit å komme opp på nordsiden. På den inntegnete stien er det fra toppen av skaret tegnet et alternativ 2 noe lengre øst. Det kan være ei grei løsning om vinteren på ski. På nordsiden av skaret er det en trimkasse ved en stor stein. Her i trimkassen ligger klippetanga fir "TI på topp i Hamarøy" for 2019.

Adkomst med egen bil

Ta av fra E 81 9 km før Skutvik og opp til Hestbakk, se tekst.
Annonse