Fottur Glimma rundt.

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  11,6 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Feb - okt
Glimma kalles det innhav som ligger innenfor Presteidstrømmen. Glimma ligger idyllisk til, og en dagstur rundt her er et ypperlig turforslag. Den er grei å gå for barn helt ned til 6 - 7 års alderen hvis en legger inn gode pauser. Det er flere plasser det er fint å bade underveis, spesielt i nærheten av Tuvagården.
Turen rundt Glimma kan gjennomføres langs flere trasèer. Et alternativ er å gå opp Bleiåsen, og ta til høyre ved skilt ca. 1 km fra åskanten. Løypa er merka, men går på noe utydelig sti gjennom skogen i hellende terreng til en er nede ved gårdene i Tuva som plassen innerst i Glimma, heter.
Alternativ to er å følge fjæra hele tiden. Starter man ved broen på Presteid og går med klokka, vil man på den første strekningen følge havstrømmen Lesma. På fjæra sjø ser den ut som en stri elv, mens på flo sjø er den betydelig roligere. Når vannet er på det laveste, kan en oppdage spennende “tanghytter”, dannet av lange tangklaser som henger over skråstilte steiner. Skjell og smådyr av forskjellig slag finnes også her. Ikke sjelden ser man hegra som står i strandkanten på jakt etter mat. Like innenfor straumen ligger det en sandstrand. På grunn av bevegelsene i vannmassene, oppnår man aldri den høye badetemperaturen her, men stranda er for øvrig av ypperste kvalitet for sandslott-arkitekter. Rundt neste odde ser man inn i
Bøbukta. I steinete lende kommer man dit. Videre innover mot botn av Glimma, vil strandsonen gå mere over i svaberg. Her er det fine badeplasser. Mellom Bø og Tuvagården er det et område med særdeles grov ospeskog. Dette ansees som et viktig naturområde. Her bør en spesielt vise varsomhet når man ferdes. Videre passerer en den fraflytta Tuvagården. Her bodde det folk til i begynnelsen av 60-tallet.
I botn av Glimma kan en skrå oppover Glimheia, hvor en får fin utsikt over Kaldvågfjorden og Finnøya som ligger rett over fjorden. En er nå kommet inn på den gamle kirkevegen. Denne turen er beskrevet et annet sted i boka. Et alternativ til å gå fjæra er å ta stien under
Grønnåsen til “Kalstadveien” og følge den til utgangspunktet. En bør imidlertid gjøre en stopp ved Dragseidet. Her finnes det rester etter et gammelt båtdrag, hvor lunner er nedsunket i myra. For å unngå en farefull ferd i åpent hav, foretrakk folket i eldre tid å bruke eidet som båtdrag (Hamarøy bygdebok nr.2).
Ved Glimmadammene kan en sommerstid møte på beitende sau. NB! Vær oppmerksom
på båndtvangen! Dammene egner seg godt til skøytebane vinterstid. På Glimma er det også muligheter til å ferdes med båt. Hamarøy Fiskecamping har robåter og kanoer til leie.
På kartet er alternativet over Bleiåsen inntegnet.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Parker ved Presteidbroen på søndre side.
Annonse

Publisert av