Fjæratur fra Kalvik til Tjeldhamn

Legg til huskeliste
Annonse

En fin vårtur dette. Kjør av fra E6 like før Botn når du kommer sørfra og skal til fergeleiet Bognes. Kjør 5 km til Kalvik og helt ned til sjøen og fiskeopdrettet der ved Storvika. Finn en høvelig parkering uten å være i veien på anlegget og start turen rett østover forbi oppdrettsanelgget. Følg fjæra til den dreier nordover og fortsett på skråt...

Adkomst med egen bil

Se teksten over.
Annonse