Skardtjønna - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  1,0 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Parkering: Parker på baksida Målselv syke-og aldershjem på Moen.

Beskrivelse: Følg gangstien fra parkeringsplassen inn mot boligfeltet mot Moen, ca 100 m. Ta så til høyre og fortsett ut av boligfeltet på traktorveg. Følg traktorvegen oppover lia og forbi noen berg. Det tar så av en liten sti til høyre, følg merking og da er du straks framme ved Skardtjønna. Koden er slått opp på stolpe ved vannet.

Lengde: 2,8 km t/r

Vanskelighetsgrad for 4/5-åring: Middels

Tips: Ønsker dere en kortere tur eller to koder på samme tur, kan dere stoppe også ved Linken, som er en egen turbotur. Se ny turbeskrivlese.

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Annonse