På fine skogstier i Nattjernåsen

Legg til huskeliste
Annonse
Nattjernåsen er høydedraget som ligger mellom Snarum og Nerstad. I nord ligger Finnerudskogen, hvor det er kommunedele for Modum, Sigdal og Krødsherad.

Nattjernåsen er et yndet turmål for alle som bor i Nerstadområde, både sommer og vinter. Gårdene i Støvernroa og Hunstadroa hadde setrene sine her, og før i tida var budeiene her med k...

Adkomst med egen bil

Fra Nerstad kjører du opp til gamleveien og til Støverngårdene. Gårdene ligger på vestsiden av veien, og skogsbilveien til Hagaflata går opp på østsiden av veien. Parkering på Hagaflata.
Annonse