På fine skogstier i Nattjernåsen

Legg til huskeliste
Annonse
Nattjernåsen er høydedraget som ligger mellom Snarum og Nerstad. I nord ligger Finnerudskogen, hvor det er kommunedele for Modum, Sigdal og Krødsherad.

Nattjernåsen er et yndet turmål for alle som bor i Nerstadområde, både sommer og vinter. Gårdene i Støvernroa og Hunstadroa hadde setrene sine her, og før i tida var budeiene her med kyr og geiter hele sommeren. Mange av setrene er fortsatt intakt og på turen passerer man flere av dem, bl.a. Støvernsetra og Høgsetra.

Turen starter ved Hagaflata og følger traktorveien opp til Geitedansen, hvor det er bålplass og benk for den som vil ta en pust i bakken.
Like etter Geitedansen er det veidele med skilt videre til Nattjernåsen og Støvernsetra. Følg skilt til Støvernsetra til høyre. Dere kommer etterhvert til Rullen, hvor det også står skilt. Videre kommer dere til Vebjørnsetra som er ei seter under Skatvedt. Her blir det for tiden satt opp ny seterbu. Den gamle er flyttet litt lenger ned på tunet. Like ovafor Vebjørnsetra ligger Blautemyrhovet, og her finner dere turens første turbok i postkasse på ei gran. Skriv inn navnet så er du med i trekning av premie hos Nedre Sigdal IL.

Etter Blautemyrhovet kommer man til Støvernsetra, som står i sin opprinnelige form med seterbu, fjøs og uthus. Her var det seterdrift fram til 1950-tallet. Stien fortsetter forbi Haugsetra, og på Høgsetermyra står det skiltstolpe som viser vei mot Nattjernåsen. Dere kommer først til Høgsetra, som var seter for nordre Støvern og Nordheim. Setra var i bruk fram til 1948. Fra bergene øst på vollen er det fin utsikt mot Holleia og Tyrifjorden. Følg stien videre nordover og her kommer dere inn blant gammel og krokete furuskog, og passerer etterhvert det idylliske Nattjern.

I turboka på Nattjernåsen er det skrevet ned litt historie fra dette skogsområdet: "Fladda med Nattjernåsen stikker seg ut som det høgeste området sør for Norefjell, og har derfor ei flott utsikt i nesten alle retninger. Som det ofte er tilfelle på slike "ensomme" topper har mange av furutrærne fått en spesiell karakter, de er "forkrøbla" - en slags "trollskog" av krokete og forvridde trær på de stedene som ligger høgest og er mest utsatt for vær og vind. "
Som det framgår av teksten er det stor og vid utsikt herfra - i vest ligger Gaustadtoppen, i nord er Norefjell og Hestegjuvnatten og i øst Tyrifjorden og Holleia. På toppen er det utsiktstårn og det er også bord og benker, så her er det fint å nyte nistematen mens man beundrer utsikten.

Følg stien videre ned mot Trytetjern og til Svartebergflaget, hvor det også er turbok. Fra Svartebergflaget er det fin utsikt mot Nerstad og nordover mot Grågalten og fjellene i Eggedal.

Runden er ca 13 km lang, og er en flott søndagstur med mye fin utsikt.
GOD TUR!

Adkomst med egen bil

Fra Nerstad kjører du opp til gamleveien og til Støverngårdene. Gårdene ligger på vestsiden av veien, og skogsbilveien til Hagaflata går opp på østsiden av veien. Parkering på Hagaflata.
Annonse