Ilsengstiene: Skogsrunden

Legg til huskeliste
Annonse

Norges beste turrute, Ilsengstiene, er et nettverk på over 25 km med merkede stier rundt tettstedet Ilseng i Stange. Dette er et unikt samarbeid mellom over 20 grunneiere, Ilseng IL og Hamar og Hedemarken Turistforening. Stinettet ble åpnet formelt 4. mai 2014. Informasjon finnes også på www.ilsengstiene.no. Stinettet krysser og går langs 4 elve...

Adkomst med egen bil

Parker ved Idrettsparken eller på vestsiden av Ilseng fengsel (traktorvei inn mot skogen). Du kan også komme med Rørosbanen og gå av toget på Ilseng stasjon og følge skiltene nordøstover til Gressbane/Ilseng fengsel.
Annonse