Gorosomoan - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  0,8 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Dette er en fin tur langs Reisaelva og i kultur-/landbrukslandskapet på Tømmernes.

Parkering: Ta av i krysset ved Bios på Stoslett og kjør opp til Krysset ved Lundefjellveien. Parker slik at bilen ikke er til hinder for andre som skal opp i boligfeltet.

Start fra parkering i krysset mellom FV 865, fylkesveien opp Reisadalen, og Lundefjellvegen på Høgegga. Stien/skogsveien starter på andre siden av FV 865 og går ned til, og videre langs, Reisaelva.

Etter cirka 500 meter deler veien seg. Et pilskilt viser at du må ta til venstre, ut mot elva for å finne kodearket til Ut i NORD. På samme sted er kodeskiltet til Turbo satt opp.

Denne sidearmen av stien møter så hovedstien igjen. Her er det muligheter for flere rundturer om man ønsker det. Enten via en smal sti gjennom skogen som kommer inn på en bedre sti etter cirka 270 meter, og går opp mot helikopterlandingsplassen. Derfra langs gang-/sykkelveg på Høgegga tilbake til start. Alternativt en lengre runde om Tømmernes.

Turen egner seg godt for alle, også med sykkel og barnevogn.

Distanse én vei: 750 meter.

Rundtur: 1,9 km

Husk at fuglene hekker på første del av sommeren. Vis hensyn!

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Annonse