Jubileumsstien - Fanafjellet - etappe 1

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  7,1 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales bruk av kollektivtrafikk til og fra etappene. Etappen beskrives fra sør til nord. Ønsker du å gå hele stien som en tur, se kartlenke på høyre side.

Turbeskrivelse: Etappe 1 starter på Krokeide og har sitt etappemål ved Fana kulturpark. Du starter selve fotturen på busstoppet ved Austrevågen, bare noen hundre meter fra Breivik gård, også kjent som Ostegården, den som i 2018 mottok prisen for verdens beste ost. Her følger du asfaltert vei til Austrevågen og retningsskilt «Jubileumsstien». Til startpunkt (informasjonstavle) ved Austrevågen er det vel 0,5 km. Herfra følger du tydelig sti i retning Stora Munketjørna. Ta gjerne en kort avstikker opp til Storemunken (utsikt og turkasse).

Kystfuruskogen i området er lys og åpen, og fra knappe 200 meter over havet er det storslått utsikt vestover mot Marsteinen, Sotra og Austevoll, men også innover og oppover mot høydene som venter på turen videre.

Like sør for Stora Munketjørna tar du av til venstre (retning nord) i stikryss. Jubileumsstien går her like øst for Stora Munketjørna og følger fjellryggen nord for Brunane og Skarafjellet. Stien går her på mye bart fjell og er derfor lite tydelig i terrenget. Følg merkestikker. Strekningen fra Austrevågen til Skarafjellet har moderat stigning med enkelte bratte partier.

Like nord for Folldalshaugane møter du sti i retning «Linken» Lyseskarfjellet (313 meter over havet). På dette strekket er det lagt flere nye klopper over spesielt våte partier med stor slitasje. Ved trappene nord for «Linken» følges Jubileumsstien til venstre i retning Fanavollen. Denne strekningen av etappen er stedvis noe krevende (løs stein og glatte røtter). Fra Fanavollen til Fana kulturpark følger du asfaltert vei og fortau langs Krokeideveien til etappens mål (busstopp).

Natur. Området har et «villmarkspreg» med mye bart fjell (fjellrygger) og mindre myrpartier. Myr er en viktig naturtype som demper flom, lagrer karbon og er et foretrukket oppholdssted for biologisk mangfold, blant annet et sted hvor trekkfugler kan raste. Sti fra Stora Munketjørna går like vest for Hisdalen Naturreservat. Området ble vernet i 1999 og byr på mye flott kystfuru og storslått utsikt både mot byfjellene i nord og de høye fjellene i Hardanger.

Kulturlandskap/kulturminner. Ønsker du en avstikker mot Fanaseter og området til Hordamuseet kan du ta av Jubileumsstien i stikryss like ved trapp nord for «Linken» (Radiostasjonen). Stølsmuseet på Fanafjellet, med ni stølsbygninger, utgjør en del av Hordamuseet sitt område og samlinger. Det må beregnes en god time til Fanaseter. Fana kulturpark, som er etappemål, er også vel verd et besøk.

Tilrettelegging. Jubileumsstien er skiltet, og merket med merkestikker. Alle som skal gå turen må planlegge/gjør det kjent med stien, lese turbeskrivelsen og ta med print/kart over strekningen du skal gå. Planleggings- og turkart finner du i lenken til høyre. Deler av stien er tilrettelagt med klopper. Dette er strekninger på stien som er svært (våte) vanskelig tilgjengelig og/eller er utsatt for stor slitasje.

Det anbefales godt fottøy til denne turen. Turen kan gås hele året såfremt føret tilsier det.

Turbeskrivelsen er et samarbeid mellom Bergen og Hordaland Turlag, Bymiljøetaten, med god hjelp fra Knut Langeland.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Du starter selve fotturen på busstoppet ved Austrevågen.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk ruteplanlegger til Skyss for ruteavganger til Krokeide. Du starter selve fotturen på busstoppet ved Austrevågen.
Annonse