Jubileumsstien - Furedalen - etappe 4

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  6,7 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales bruk av kollektivtrafikk til og fra etappene. Etappen beskrives fra sør til nord. Ønsker du å gå hele stien som en tur, se kartlenke på høyre side.

Turbeskrivelse: Etappe 4 starter på turparkering ved Myrdalsvatnet og har sitt etappemål på Søylen (busstopp) i Hardangervegen. Du starter fotturen langs turveien ved Myrdalsvatnet. Der turveien tar av mot Totlandsvegen, fortsetter du rett frem. Den delen av etappen som går på turveien langs Myrdalsvatnet, er universelt utformet og egner seg godt for tur med små barn og med barnevogn. Langs turveien er det mange fint tilrettelagte rasteplasser med bord og benker. Etter å ha gått rundt 1,4 km, kan du ta til høyre i stikrysset. Her finner du leirplass med stor gapahuk, benker og godkjent bålplass som ligger like ved Ljoselva. Hvis du tok avstikkeren til gapahuken, gå tilbake til turveien, fortsett over broen og opp bakken. Etter en liten stund tar jubileumsstien deg videre inn til høyre på en traktorvei, hvor selve turen i terrenget tar til. Her begynner en litt mer krevende del av etappen. Etter å ha lagt bak deg noen høydemeter, kan du se deg tilbake og få flott utsikt mot Bjøllebotn og Birkelandsfjellet som er tredje etappe av Jubileumsstien. Nå vil du raskt komme inn i selve Furedalen.

Furedalen er dalføret som strekker seg mellom Totlandsfjellet i øst og Stordalsfjellet/Flåfjellet/Skavdalsfjellet i vest. Vest for denne ryggen igjen ligger Grimevannet. Mesteparten av etappen går gjennom Furedalen.

I terrenget kan du følge Jubileumsstiens egne merkestikker. Turen går nå langs et elvefar, og etter en slak bakke, skal du krysse elven og følge ytterkanten av myren. Ser du opp, vil du få øye på en merkestikke i nærheten av foten av den karakteristiske høyspentmasten. Denne kan du også følge som et landemerke gjennom hele Furedalen.

Fra sør stiger Furedalen fra rundt 100, til om lag 300 meter over havet på midten, før det går gradvis nedover igjen. Furudalsvatnet, som du passerer på vestsiden, ligger lunt og idyllisk plassert mellom to fjellrygger, 167 meter over havet. Omgitt av høye fjell og furuskog, og med utsikt over glitrende vann, er det lett å mane frem følelsen av villmark på denne etappen.

Natur. Furedalen har innslag av myr og fjell. Myren er svært våt og en kan knapt forvente å gå tørrskodd gjennom denne delen av etappen. Jubileumsstien går delvis på toppen av en fjellrygg. Det gjør at stien langs disse områdene stedvis er utydelig. På grunn av dette er det kort avstand mellom merkestikkene gjennom Furedalen. Disse skal det være lett å følge, også under skiftende værforhold. I tillegg har merkestikkene langs Jubileumsstien egen logo og et unikt id-nummer med refleksflate, som også kan spores til digitalt kart for Jubileumsstien.

Fra myren følger du merkestikkene opp mot fjellryggen og følger høyspentmasten og når her det høyeste punktet på etappen på 300 meter over havet. Her er stien uklar og en kan gå den traseen en ønsker frem til neste merkestikke. Fra høydedraget følger Jubileumsstien fjellryggen slakt nedover og en får her utsikt mot Haukelandsvatnet, Furedalsvatnet og Brattland. Du følger stien gjennom en furuskog og over et nytt myrparti, før du tar fatt på turen ned mot Furedalsvatnet. Ved Furedalsvatnet er det en liten steinstrand hvor det er fint å ta seg en pause. Litt nord for Furedalsvatnet, krysser du Furedalselva på store steiner og følger tydelig sti videre til du kommer ned til Hardangervegen og etappemålet ved busstoppet på Søylen. Her kan en enten ta bussen til Nesttun eller mot Arna. Eventuelt gå videre på neste etappe.

Området byr på mye flott furuskog og storslagen utsikt mot nordøst gjennom dalen. Furedalen har et vakkert og villmarkspreget landskap til tross for høyspentmasten som følger stien til Søylen. Naturen langs denne etappen er sammensatt av turvei, godt synlige og mindre synlige stier, bart fjell og myrete områder. Vi har gradert turen ut fra sistnevnte og ikke ut fra høydemeter eller lengde på turen, da begge er beskjedne til å være blå gradering. Naturens beskaffenhet stiller krav til vandreren både når det gjelder turerfaring og valg av utstyr.

Det er flere myrområder på denne etappen. Myr er en viktig naturtype som demper flom, lagrer karbon og er et foretrukket oppholdssted for biologisk mangfold, blant annet et sted hvor trekkfugler kan raste. Er du riktig heldig, kan du i tillegg få øye på havørn eller hauk langs denne turen.

Tilrettelegging. Jubileumsstien er skiltet og merket med merkestikker. Alle som skal gå turen må planlegge/gjør seg kjent med stien, lese turbeskrivelsen og ta med print/kart over strekningen du skal gå. Planleggings- og turkart finner du i lenken til høyre. Langs turveien er det mange fint tilrettelagte rasteplasser med bord og benker. Langs Myrdalsvatnet er det satt opp flere benker og bord. Følger du turvei og Jubileumsstien langs vannet, kommer du til en leirplass med stor gapahuk, benker og godkjent bålplass. Denne ligger like ved Jubileumsstien og ved Ljoselva (skiltet). Dersom du ikke velger å gå hele etappen, er det mulig å følge turveien som går i en sløyfe like nord for gapahuken, denne turen anbefales. Strekningen har noe stigning. På toppen og like før du går ned til Myrdalsvatnet igjen, kan du ta en hvil i nok en gapahuk.

Det anbefales erfaring med å gå i krevende terreng, godt utstyr og godt fottøy for å gjennomføre den delen av etappen som går gjennom Furedalen.

Turen kan gås hele året såfremt føret tilsier det.

Turbeskrivelsen er et samarbeid mellom Bergen og Hordaland Turlag, Bymiljøetaten, med god hjelp fra Knut Langeland.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Etappe 4 starter på turparkering ved Myrdalsvatnet eller buss 71 til Myrdal.

Adkomst med kollektivtransport

Busstopp ved Totlandsvegen/Myrdal (buss 71). Sjekk Skyss sin ruteplanlegger for avganger.
Annonse