Helleristningene på Tennes - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  0,4 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Når krysset til Sandøya er passert er det en parkeringsplass på venstre side av veien, rett ved den gamle prestegården. Der er det skiltet med «Her starter en av 5 turer med Turbo».

Området er godt tilrettelagt med gangstier for funksjonshemmede, benker og bord samt informasjonsskilt. Skiltingen er utformet slik at også blinde og svaksynte kan kjenne hvordan figurene er skapt.

Når du kommer til enden av gangstien og har kommet ut på stien så hold til venstre. Etter en stund kommer du frem til Turbo-postkassen. Kan fortsette videre til kirken. Det er også mulighet til å starte fra kirken, men det er litt dårlig merket, hold da mot Bukkhammaren og Gråbergan. God tur!

Husk at fuglene hekker på første del av sommeren. Vis hensyn!

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Annonse