Jubileumsstien - Åsane - etappe 6

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,3 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales bruk av kollektivtrafikk til og fra etappene. Etappen beskrives fra sør til nord. Ønsker du å gå hele stien som en tur, se kartlenke på høyre side.

Turbeskrivelse: Etappe 6 starter på Rolland på gangveg ved Barkaleitet borettslag, og har sitt etappemål i kulturlandskapet ved Myrdalsvegen.

Du starter selve fotturen ved informasjonstavlen for Jubileumsstien på gangvei ved Barkaleitet. Etappe 5 av Jubileumsstien fra Søylen via Vidden og Storsåta kommer ned her. Dersom du skal starte fra dette punktet, kan du ta buss til Rolland fra terminal ved Åsane senter, ca. 5 minutters gange fra Barkaleitet. Strekningen fra Rolland til Myrdalsvegen går langs asfaltert gangveg og er universelt utformet. Du følger Barkaleitet ca. 500 meter til du kommer til undergang ved Rollandslia. Følg gangvegen på vestsiden av Rollandslia videre til neste vegkryss.

Her tar du til høyre gjennom undergangen som fører til Åsligrenda. Når du har passert langs Åsligrenda borettslag, vil du nå overgangsfelt ved hovedvegen, Åsanemyrane. Hold rett fram over overgangsfelt og fortsett inn i Åsanemyrane. Hold rett fram langs østsiden av Åsanemyrane til du kommer til neste retningsskilt for Jubileumsstien. Gå gjennom undergangen hvor du holder vestsiden av gangvegen forbi kjøpesenteret Horisont, og frem til overgangsfelt som krysser starten på Myrdalsvegen. Gå over her, og hold deg på fortauet langs østsiden av Myrdalsvegen. Følg retningsskilt «Jubileumsstien» til Myrdalsvegen går over i en slak stigning til etappens mål i Myrdalsvegen.

Myrdal var for bare få år siden en stille jordbruksgrend et steinkast fra Åsanes travle handelsstrøk. Nå ruver et nytt kjøpesenter med tilhørende boligbebyggelse her, og innover i dalføret, der dyrene tidligere beitet, er Bergens største idrettspark i ferd med å reise seg. Myrdal er slik sett et typisk bilde på det som har skjedd i Åsane bydel i løpet av de seneste tiårene. Siden Åsane ble en del av Bergen i 1972, har folketallet doblet seg fra rundt 20.000 til 40.000.

Kulturlandskap/kulturminner Postvegen er et teknisk /industrielt kulturminne, som følger deler av Jubileumsstien som fra Brattland, via Vidden og Storsåta. Postveien kommer ned til Barkaleitet og fortsetter gjennom sentrale deler av Åsane, blant annet går den parallelt med Myrdalsvegen. Ønsker man å ta en liten avstikker, anbefales det å følge snarveien inn i postvegen, like til høyre for krysset hvor Myrdalshovden kommer ned i Myrdalsvegen. Her kan du gå rett frem og videre mot hovedvegen på Ulsetstemma. Når du krysser denne, vil du komme over til en traktorvei som er den gamle Postvegen. Videre følger du den gamle ferdselsåren i et vakkert kulturlandskap med slak stigning til du når Åsane gamle kirke. Åsane gamle kirke via Postvegen er vel verdt et besøk.

Tilrettelegging Jubileumsstien er skiltet på denne etappen. Alle som skal gå turen må planlegge/gjør seg kjent med stien, lese turbeskrivelsen og ta med print/kart over strekningen du skal gå. Planleggings- og turkart finner du i lenken til høyre.

Turbeskrivelsen er et samarbeid mellom Bergen og Hordaland Turlag, Bymiljøetaten, med god hjelp fra Knut Langeland.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Du starter selve fotturen ved informasjonstavlen for Jubileumsstien på gangvei ved Barkaleitet.

Adkomst med kollektivtransport

Du kan ta buss til Rolland fra terminal ved Åsane senter, ca. 5 minutters gange fra Barkaleitet.
Annonse