Jubileumsstien - Ulsetvarden - etappe 7

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,8 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales bruk av kollektivtrafikk til og fra etappene. Etappen beskrives fra sør til nord. Ønsker du å gå hele stien som en tur, se kartlenke på høyre side.

Turbeskrivelse: Etappe 7 starter på Myrdal i Åsane (Myrdalsvegen) og har sitt etappemål i Støbotn (endeholdeplass for buss).

Fotturen starter i Myrdalsvegen. Her følger du sti gjennom et kulturlandskap som er tilrettelagt for utbygging. Ved Raunhaugen går stien langs plantefelt mot Ulsetvarden (288 meter over havet). Her har du utsikt mot nord og i retning sør, over det sentrale Åsane. Fra Ulsetvarden følger du Jubileumsstien videre i nordlig retning. På dette strekket er det en del mindre myrområder, og stien er derfor enkelte steder bløt.

I stidele er det naturlig å ta en kort avstikker til venstre, til Geitanuken (305 meter over havet). Geitanuken er et populært turmål for lokale brukere. Her er det flott utsikt over Byfjorden og Askøy. Like sør for Novarden tar jubileumsstien av til høyre og går ned gjennom plantefeltet. Her er det utført omfattende hogst, og området er nå nyplantet. Følg merking gjennom plantefeltet til skogsvei som fører til Søre Toppe.

Når du møter skogsveien, har du flott oversikt over både kulturlandskapet og de tette konsentrasjonene av blokk- og småhusbebyggelse. Det du har utsikt til, kan på mange vis beskrives som et møte mellom ny og gammel tid.

Industri, boliger og infrastruktur har tatt store jafs av det som tidligere var beite- og slåttemark på Toppe, men ennå blir det med tilsynelatende standhaftighet drevet aktivt jordbruk tett på bebyggelsen. På Søre Toppe er det dessuten helårlig blomsterproduksjon i drivhus.

Fra Søre Toppe følger du Toppevegen til første vegkryss. Her tar du ned til venstre (Sollsmittet). Følg hovedvei til du kommer til Nordre Toppe (Toppe senter) og Slettestølsvegen. Her tar du til høyre og går gjennom tunnel til Støbotn, som er etappemål.

Du kan også velge å gå til Støbotn via Toppenipa (232 meter over havet). Sti går ut langsmed en av driftsbygningene på Søre Toppe. Fra Toppenipa er det storslått utsikt over bebyggelsen, Salhusfjorden og Herdlafjorden.

Kulturlandskap/kulturminner. Etter en etappe (6) gjennom det urbane Åsane kommer du nå til kulturlandskapet i bydelen. Beitemark og tidligere beitemark, samt skogplantefelt preger etappe 7. Steingardene og utløer utgjør omfattende anlegg av kulturhistorisk verdi i Åsane, også på denne etappen.

Natur. Etappen er preget av kulturlandskapet med sine beitemarker og skogplantefelt. Det er ingen kartlagte viktige viltområder og få naturtypelokaliteter. Det er dermed ikke sagt at du ikke kan oppleve større rovfugl eller annet vilt på din tur. Jubileumsstien passerer under Toppenipa og her er det registrert rik edelløvskog.

Tilrettelegging. Jubileumsstien er skiltet og merket med merkestikker. Alle som skal gå turen må planlegge/gjør seg kjent med stien, lese turbeskrivelsen og ta med print/kart over strekningen du skal gå. Planleggings- og turkart finner du i lenken til høyre. Underveis finner du fine plasser med god utsikt. Her kan det passe med en pust i bakken og en rast. Ulsetvarden og Geitanuken er begge trivelige stopp for en pause underveis. Det er også flott utsikt fra sti i retning nord og vest ved Svenskenipa. Også langs skogsveien ned til Søre Toppe er det hyggelige plasser for en pause.

Husk! Det du bringer med deg inn i naturen, tar du også med deg hjem. Ta med en ekstra pose for boss.

Det anbefales godt fottøy til denne turen.

Turbeskrivelsen er et samarbeid mellom Bergen og Hordaland Turlag, Bymiljøetaten, med god hjelp fra Knut Langeland.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Stien starter på Myrdal like ved Åsane senter (Myrdalsvegen).

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk skyss sin ruteplanlegger til Åsane terminal eller til Litlåskrysset.
Annonse