Jubileumsstien - Baugtveit/Falkanger/Hordvik - etappe 8

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  6,7 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales bruk av kollektivtrafikk til og fra etappene. Etappen beskrives fra sør til nord. Ønsker du å gå hele stien som en tur, se kartlenke på høyre side.

Turbeskrivelse: Etappe 8 starter i Støbotn (busstopp) og har sitt etappemål på Tellevik kai, som også er Jubileumsstiens etappemål i nord.

Fra busstopp i Støbotn krysser du Salhusvegen ved gangfelt og følger gangvei til Baugtveitvegen. Baugtveitvegen følges forbi Hitland og opp til Baugtveit (ca. 1,4 km). Her er du omgitt av vakkert kulturlandskap som fremdeles holdes i hevd. Høgstefjellets (464 moh.) gråsvarte stup danner en mektig kulisse i øst, og jo lenger du fjerner deg fra bilveien mellom Salhus og det sentrale Åsane, desto fjernere blir opplevelsen av sivilisasjon. Baugtveit er en gammel fjellgård som alltid har nytt godt av sin lune plassering under relativt høye og til dels alpine fjell.

Fra Baugtveit går du videre på grusvei til Baugtveitstemma. Baugtveitstemma har inntil nylig vært reservevannkilde for Bergen kommune. Nå er status endret og tidligere restriksjoner for bruk av området (nedslagsfeltet) er opphevet. Det vil si at du nå kan oppholde deg (raste) ved vannkanten og ta et bad om det skulle friste. Det er verdt å merke seg at det er mulig å trille barnevogn fra Støbotn til Baugtveitstemma, men motbakken er ganske lang og ganske bratt, om lag 100 høydemeter for å være presis.

Fra Baugtveitstemma følger du sti inn mot Vassbotn og opp gjennom planteskogen mot Nonsteinen. Her møter du sti fra Høgstefjellet og Tellevikafjellet. Jubileumsstien fortsetter her i nordlig retning ned mot Sætregården og Falkanger. Også her går stien for en stor del gjennom planteskog.

Stien fra Baugtveitstemma til Sætregården er ganske våt og noe ulendt enkelte steder. Ved Sætregården møter Jubileumsstien Postvegen og går nå på grusveg til turparkering på Falkanger. Sætregården ligger der naturlandskapet møter kulturlandskapet. Den har status som åpen besøksgård og har mange spennende dyr. Fra Falkanger følger Jubileumsstien Postvegen gjennom et flott kulturlandskap ned til Hordvik og Tellevik kai som er denne etappens mål og Jubileumsstiens mål i nord. Ved Tellevik kai er det en liten lokal badeplass med stupebrett, badestige og et lite område med gressbakke.

Natur. Etappen er preget av kulturlandskapet med sine beitemarker og skogplantefelt. Det er ingen kartlagte viktige viltområder og få naturtypelokaliteter. Du kan likevel oppleve å møte både skogsfugl, større rovfugl og annet vilt på din tur.

Kulturlandskap/kulturminner. Etappe 8 byr på en rekke kulturminner og en kulturhistorisk reise gjennom Åsane. Etappen starter i Støbotn og du kommer raskt inn i et godt pleiet kulturlandskap på Hitland og Baugtveit. På din vei vil du oppleve steingarder, utløer og demninger/stemmer. Etter en tur gjennom planteskogen kommer du til Falkanger og Hordvik. Her møter du bl.a. Postvegen (Den trondhjemske postveg). Jubileumsstien følger Postvegen ned til Tellevik kai. På denne strekningen får du et flott utsyn over kulturlandskapet. Tellevik kai er et kulturminne som vitner om ferdsel i Nordhordland i tidligere tider. Den trondhjemske postveg gikk ned her og postsekkene ble flyttet over i båt og ført over fjorden.

Tilrettelegging. Jubileumsstien er skiltet og merket med merkestikker. Alle som skal gå turen må planlegge/gjør seg kjent med stien, lese turbeskrivelsen og ta med print/kart over strekningen du skal gå. Planleggings- og turkart finner du i lenken til høyre. Deler av stien er tilrettelagt med klopper. Dette er strekninger på stien som er svært (våte) vanskelig tilgjengelig og/eller er utsatt for stor slitasje.

Det anbefales godt fottøy til denne turen. Turen kan gås hele året såfremt føret tilsier det.

Turbeskrivelsen er et samarbeid mellom Bergen og Hordaland Turlag, Bymiljøetaten, med god hjelp fra Knut Langeland

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Stien starter ved busstopp i Støbotn.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk skyss sin ruteplanlegger til busstopp ved Støbotn. (Buss nr. 3).
Annonse