Mattisvollen, Sør-Mesna

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  0,9 km
  45 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt
Enkel tur/tilrettelagt for bevegelseshemmede. Ca. 20 min (en vei).

Fra skolen går du Vanghagagutua sørover. I krysset etter ca. 0,5 km deler vegen seg og du følger vegen rett frem 200 m og tar av til venstre ned mot vannet (Sør-Mesna). Her er det badeplass og fine muligheter for rast.

Andre alternativer (ikke tegnet inn på kartet):
Enkel tur: ca. 30 min (en vei) – Parkering langs Sjusjøvegen,
ved Labbusa sag/-på sørsiden av vegen. Følg stien langs Bustokkelva mot Sør-Mesna, ta stien til venstre før vannet og fortsett bort til Mattisvollen.

Middels sykkeltur: ca. 2 timer
Parkering som over. Deretter sykler du til krysset Sjusjøvn./ Åsmarkvn. Følg Åsmarkvn. 500 m og ta første grusveg ned til venstre (bomveg). Her kan du fortsette sørover langs Sør-Mesna. Tilbake på østsiden av vatnet over Bergundhaugen tilbake til Mesnali.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering ved Messenlia skole, Mesnali.
Annonse