Strøen rundt

Legg til huskeliste
Annonse

Sykkeltur rundt det store vannet Strøen, øverst i Vassfaret. Turen følger i all hovedsak grusveier av varierende standard, terrengsykkel med gode dekk anbefales. Omtrent én km går gjennom skog, hvor sykkelen må dyttes/bæres.

Vi anbefaler å starte turen fra parkeringsplassen ved Langevatn, men turen kan selvsagt startes andre steder. Legg g...

Adkomst med egen bil

Fra Nesbyen, følg skiltigen østover mot Vassfaret. Betalingsbom like etter Trytetjern (70 kr, tar kort). Følg denne ca. 20 minutter til den store parkeringsplassen i østenden av Langevatn.
Annonse