Rundtur Fløyta i Asker

Publisert av: Asker Turlag 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  7,0 km
  2 timer
  Rundtur
 • Sesong
  Hele året

Denne turen tar oss langt til skogs, høyt over Asker, langs sildrende bekker mellom kølabonner og torvmyrer.

Rundturen starter ved «Knottfabrikken» like øst for Tveiter gård som ligger på nordsiden av Semsvannet. Her står rester etter det som var et anlegg for produksjon av knott, eller trebriketter brukt i mangel av bensin i perioden 1943–1951. Et kart viser at vi følger samme trase som Rundtur Husmannsplasser et stykke. (Se tur nr. 7).

Fra den travle turveien tar vi opp gjennom skog og over beitemarker. De to husmannsplassene, Svensrud og Kølabonn dukker fram etter tur. Stien går videre oppover i variert skog og småkupert terreng, og etter hvert kan vi skimte Tveitermåsan mellom trærne på venstre hånd. Her hentet bøndene torv til 1950, og grøftene etter torvskjæringen er fortsatt synlige. Så hører vi bruset fra Nedre Fløyta, en del av den 2,3 kilometer lange elva i Vestmarka. Vi krysser broen og følger stien langs elva opp til Midtre Fløyta og Svafossen, der vi krysser elva igjen. I neste stidele holder vi til venstre mot Tveitersetra og Halvorsenhytta. Etter ca. 250 meter passerer vi en av Vestmarkas mange kølabonner, Gabrielsbonn, hvor det ble brent trekull for Bærum Jernverk. Etter nye 300 meter kommer vi til Tveitersetra, en husmannsplass under Tveiter. Den siste som bodde her var Marie Amundsen, fra 1930 til hun døde i 1953.

Like nedenfor Tveitersetra ligger Halvorsenhytta som Asker Turlag åpnet som ubetjent DNT-hytte i 2017. Turmålet har allerede rukket å bli et populært overnattingsted. Hytta ble oppført i 1899 med komponist Johan Halvorsen som medeier.

Etter en hyggelig rast på trammen til Halvorsenhytta vender vi nesa sørover igjen. Like nedi bakken kommer vi inn på den eldgamle veien over Rustan til Sylling. Vi passerer den store kølabonnen Øvre Ringibonn, deretter Finnebråtan og ned Finnebråtekleiva, som har fått navn fra finneinnvandringen på 1600-tallet. Turen går forbi husmannsplassen Mobråtan, krysser Flåbekken på en klopp, tar gjennom et skogholt og ut på kjøreveien fra Tveiter gård til Svensrud, og er straks nede igjen ved startpunktet.

Fakta

Turbeskrivelsen starter ved: «Knottfabrikken» ved Tveiter gård

Turlengde: 7,2 km

Terreng: Stier og kulturlandskap

Hvordan komme dit: Buss til Vøyen og gå deretter rundt Semsvannet

Parkering: Utfartsparkering i Holtsmarks vei, ved Sem sag og ved Øvre Sem

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering: Utfartsparkering i Holtsmarks vei, ved Sem sag og ved Øvre Sem

Adkomst med offentlig transport

Bussrute 706 til holdeplass Vøyen (2 km å gå Vøyen-Berg-Tveiter)
Annonse

Publisert av