Førde rådhus - Festplassen - Førde rådhus

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel sykkeltur
  • 1,1 km
  • 15 min
  • Rundtur
  • 14 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året
in flat, lett sykkeltur i Førde sentrum for dei minste på sykkeltur med vaksne. All sykling i sentrum og på trafikkerte vegar krev merksemd i høve til bilar, gåande og andre syklistar. Start t.d. ved Førde Rådhus som stod ferdig i 2013. Følg Hafstadvegen austover mot Hafstad vidare gåande skule. Ta over gangbrua ved skulen og du er i parken som tidlegare var Festplassen i Førde der mellom anna 17. mai vart feira. Har vart det arrangert landbruket si Landsutstilling i 1964, og tidlegare var dette plassen for det som i dag er Sunnfjord Museum i Movika. Det er mogeleg å ta fleire ruter og rundar i sjølve parken/ festplassen. Ta gjerne ein pause i klatreparken og ein matbit ved bord og benkar. Vegen går vestover ut av parken over Bankbrua. Attende til Førde Rådhus på fortauet over Langebrua. All sykling på fortau skal vere på dei gåande sine premissar.

Adkomst med egen bil

Førde rådhus ligg sentralt på sørsida av elva Jølstra i Førde sentrum.
Annonse