Grøndalen til Blåbrebu  Fottur

Legg til huskeliste
Annonse

  Turen startar ved Grøndalsvatnet. Det er ei informasjonstavle og parkeringsplass til 6 til 7 bilar. Turen er skilta og T-merka oppover. Ein kjem opp til Støylsvatnet og går langs vestsida av vatnet. I indre enden ser ein restane etter Grøndalsstøylen og passerer ei privat hytte. Stien er merka vidare via bru over elva. Du skal no halde austsi...

Adkomst med egen bil

Ta av frå Fv 614 nord for Norddalsfjordbrua og køyr Fv 544 til Grøndalen inst i Norddalsfjord.
Annonse