Gamlestulfjell  Trolltjern

Legg til huskeliste
Annonse
Nord for Stoklandgrenda ligger et stort skog- og heiområde som kalles Gamlestulfjell. Nord for dette ligger Røytebufjell med Trolltjern og Elførnuten. Heiene er rike på minne om tidligere tiders bruk av naturen. I dag har skogen med få unntak tatt over de gamle vollene og beitemarkene, men myrer og blinkende små vann liver opp i landskapet.
...

Adkomst med egen bil

Fra rundkjøringa i Bø sentrum tar vi Folkestadvegen/ Reskjemvegen mot Notodden. I veikrysset nord for Lona tar vi av mot venstre til Stokland og kjører helt fram til vegen slutter ved Røysland, ca 15 km frå sentrum. Her er det god parkering og informasjonstavle med kart og omtale av turområdet..
Annonse