Forside > Utforsker > Område > Finnskogen og Omegn

Utforsk Finnskogen og Omegn!

Finnskogen er det spennende natur- og kulturområdet på begge sider av riksgrensa i Hedmark og Värmland. Her møter du bølgende, skogkledde åser med elvedaler, store og små innsjøer ogmyrområder. 

Hele veien kan du finne gamle kulturminner fra den skogfinske kulturen. Sammen med et rikt dyre- og fugleliv, gjør dette Finnskogen til et spennende terreng å vandre i både for milslukeren og småbarnsfamilien.  

Historie  

Området har fått navnet Finnskogen fordi det fra rundt år 1600 ble befolket av innvandrere fra Finland. Innvandrerne hadde en særpreget kultur med blant annet røykbadstu og svedjebruk. Også i dag møter du denne kulturen i byggeskikk, i folkelynne og i enkelte ord og vendinger. Hundrevis av stedsnavnene, både de som står på kartetog de som lever i dagligtalen, er av finsk opprinnelse.  

Turterreng  

Her kan DNT Finnskogen og omegn med sine samarbeidspartnere by på rundt 1100 km blåmerket stier og mange hytter, koier og gapahuker. Velkommen til en vandring blant kulturminner og levende kultur, innbakt i en variert natur, der sjansene til å oppleve et møte med bjørn og ulv er til stede. Elg kan vi iallfall nesten love deg å møte! 

Mange stengte veier gir meget gode sykkelmuligheter på Finnskogen og området gir også mange gode padlemuligheter med kano.  

Mest populære turer  

7-torprunden og 10-torprunden

Gode startsteder  

Gravberget, Kirkenær, Svullrya, Øyermoen og Morokulien.  

Mer informasjon  

· Visitfinnskogene.no  

· DNT Finnskogen og omegn  

· Wikipedia  

   

Tilpass søket for