Forside > Utforsker > Område > Tafjordfjella og Reinheimen

Utforsk Tafjordfjella og Reinheimen!

I det største fotturområdet på Sunnmøre finner du variert natur med bratte vestlandsfjell i vest og slakere fjell i øst og rent viddepreg i sørøst. Det er mange fine topper med Puttegga på 1999 moh. som den høyeste. Den er også Møre og Romsdals høyeste topp.

I nord henger området sammen med Romsdalsfjella som er bratte og ville. Mot øst glir Tafjordfjella over til Reinheimen nasjonalpark som strekker seg langt nedover i Ottadalen

Mest populære turer 

Rundturer ut fra Zakariasvatnet er av de mest brukte om man ankommer fjellområdet vestfra. Ellers er rundturer fra Grotli eller skituren tvers gjennom fjellområdet populære alternativ.

Gode startsteder 

Grotli, Pusken/Kvitlestølen, Tresfjorden, Muldalen og Zakariasvatnet

Mer informasjon  

Mot øst glir Tafjordfjella over til Reinheimen nasjonalpark som strekker seg langt nedover i Ottadalen.

På vandring i disse fjellområdene kan du møte på både villrein, jerv, kongeørn og jaktfalk. I tillegg er området er rikt på kulturminner etter gammel villreinfangst. Mye folk kommer du imidlertid ikke til å møte, da det er lite tilrettelegging for fotturister.

Nasjonalpark

Så seint som i 2006 ble Reinheimen Nasjonalpark opprettet, som det nest største villmarksfrie området i Sør-Norge. Omkring 2000 rein overvintrer i området, og nettopp hensynet til villreinen er grunnen til at man ikke har tilrettelagt området spesielt for fotturister. Skal du på tur må du bære med deg både mat og telt i sekken. Det er imidlertid gode både jakt- og fiske-muligheter i området.

Gode startsteder

Billingen, Bjorli, Pollfoss og Lesjaskog.

Mer informasjon

Tilpass søket for