Jubileumsstien - Smøråsfjellet - etappe 2

Legg til huskeliste
Annonse

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales bruk av kollektivtrafikk til og fra etappene. Etappen er beskrevet fra sør til nord. Ønsker du å gå hele stien som en tur, se kartlenke på høyre side.

Turbeskrivelse: Etappe 2 starter ved Fana kulturpark og har sitt etappemål på Valle (E 39). Du starter selve fotturen på busstoppet ved Fana kulturpark/Fana kirke. Første del av turen går på asfaltert vei (ca. 1.4 km) og er helt uten stigning. Følg retningsskilt «Jubileumsstien» inn Titlestadvegen. I første veikryss tar du til høyre og følger Nordheimsvegen til du møter Kvernabekkvegen. Her tar du igjen til høyre. Etter vel 0,2 km får du Klokkarvatnet på din høyre side. Nå går du på gang- og sykkelvei, som tidligere var trasè for Osbanen. Osbanen åpnet i 1894, men ble nedlagt 41 år senere på grunn av sviktende økonomi. Jubileumsstien følger her et viktig kulturminne.

I nordenden av Klokkarvatnet tar Jubileumsstien av til venstre og inn i skogholtet. Følg stien via Orrhaugane opp ryggen like ved Hamrenipa (270 meter over havet) til Smøråsfjellet og Militærveien. Ved Orrhaugane passerer du krigsminner. Militærveien er også et slikt. Den ble bygget av soldater innkalt på nøytralitetsvakt i 1915.

Strekningen har moderat stigning og er tilrettelagt med klopper. Traseen er ganske våt, så til tross for kloppene, er godt fottøy absolutt å anbefale. Når du kommer til stikryss og Militærveien, tar du til høyre og følger denne vel 1 km før du igjen tar til høyre og følger Jubileumsstien ned til Valle. Valle (E 39) er etappens mål (busstopp).

På Smøråsfjellet anbefales rundløypen rundt Bjørnevatnet. Denne delen av Smøråsfjellet er et godt tilrettelagt turområde. En gruppe pensjonister har omtrent siden tusenårsskiftet sørget for å holde vegetasjonen nede, av idealistiske, men også nostalgiske grunner. Fjellet, som grodde igjen med busk og kratt da beitingen tok slutt, ligner nå betydelig mer på det fjellet som disse ildsjelene husker og brukte med stor entusiasme under oppveksten.

Natur. Bjørnevatnet, Klokkarvatnet, Hamretjørna og Kalandsvatnet er viktige viltområder. Bjørnevatnet har funksjon som hekkeområde for stokkand og matletingsområde for Kvinand. Kalandsvatnet har funksjon som både hekke-, raste- og overvintringsområde for en rekke fuglearter, og det regnes ornitologisk sett som et av de rikeste våtmarksområdene i Bergen.

Kulturlandskap/kulturminner. Etappe 2 byr på en rekke kulturminner og en kulturhistorisk reise. Det kan derfor anbefales å ta en avstikker underveis. Etappen starter med Fana kulturpark og Fana kirke. Fana kulturpark er etablert på historisk grunn ved Fana kirke og på begge sider av Fanaelven. Fana Kirke (bygget i 1153) og landskapet rundt ble valgt som tusenårssted for Bergen, til minne om, og som markering av, tusenårsskiftet i år 2000. Andre kulturminner du kan oppleve underveis, er knyttet til ferdselsårer (samferdsels- og kommunikasjonshistorie), krigsminner, rester av hustufter og stølsdrift, stemmer, kverner og steingarder.

Tilrettelegging. Jubileumsstien er skiltet og merket med merkestikker. Alle som skal gå turen må planlegge/gjør seg kjent med stien, lese turbeskrivelsen og ta med print/kart over strekningen du skal gå. Planleggings- og turkart finner du i lenken til høyre. Deler av stien er tilrettelagt med klopper. Dette er strekninger på stien som er svært (våte) vanskelig tilgjengelig og/eller er utsatt for stor slitasje. Turområdet rundt Bjørnevatnet er godt tilrettelagt for ulike friluftsaktiviteter. Her er det en rekke rasteplasser, grindverksbygg, gapahuker, bål- og grillplass, aktivitetsløyper og mange trefigurer som gjør rundturen ekstra spennende for de yngste.

Bjørnevatnet egner seg for bading.

Det anbefales godt fottøy til denne turen. Turen kan gås hele året såfremt føret tilsier det.

Turbeskrivelsen er et samarbeid mellom Bergen og Hordaland Turlag, Bymiljøetaten, med god hjelp fra Knut Langeland.

Adkomst med egen bil

Du starter etappe 2 på busstoppet ved Fana kulturpark/Fana kirke.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk ruteplanleggeren til Skyss for ruteavganger til Fana kulturpark.
Annonse