Forside > Utforsker > Område > Rondane

Utforsk Rondane!

Rondane er et praktfullt og populært fjellområde som kan by på alt fra rolig landskap med avrundede fjell til høye og bratte topper på over 2000 meter. 

Fjellområdet er delt i tre markerte fjellgrupper, alle med topper på over 2000 meter. I øst ligger Rondvasshøgde med Storronden (2138 moh.) og Rondslottet (2178 moh.), den høyeste av alle. I vest ligger Smiubelgin (1948 moh.) med de jevnhøye toppene Veslesmeden (2015 moh.), Storsmeden (2016 moh.) og Trolltinden (2018 moh.) bundet sammen av smale band. Rondvatnet skjærer seg som en dyp renne inn mellom disse ville fjellpartiene. Den tredje gruppen, skilt fra Rondvasshøgde og Rondslottet av den dype Langglupdalen, liggerfjellrekka med Høgronden (2115 moh.), Midtronden (2016 moh.) og Digerronden (2016 moh.) i nordøst.  

Varierte vekstvilkår 

Rondanes fjell består av en sandsteinart, lys sparagmitt, som gir næringsfattig jord. Det gir dårlige beiter for ku og sau. Men reinen finner næring i de mange lavartene som reinlav, skjegglav og islandslav.  

Enkelte steder fins andre bergarter som gir bedre næring for plantelivet, for eksempel omkring Musvolsætra og Bjørnhollia. Her er vegetasjonen frodigere og mer fargerik enn ellers i Rondane med innslag av blant annet geiterams. Flere sildrearter, som krever kalkholdig grunn, finner vi i Skjerdalen nær Bjørnhollia, der er detogså snøsøte og bjønnbrodd. Flere lavlandsarter vokser også i Skjerdalen: bitter bergknapp, hegg og myrhatt. Linnea fins i Musvoldalen, og tyrihjelm vokser ved Bjørnhollia.  

Nasjonalparken  

Landets første nasjonalpark ble opprettet i Rondane i 1962 og utvidet til 963 km2 i 2003. Da ble også den nye Dovre nasjonalpark (289 km2)opprettet nord i området. Sammen med nye landskapsvernområder danner disse et sammenhengende fredet område fra Ringebufjellet til Hjerkinn. Her er også en egen villreinstamme.  

Mest populære ruter 

Fra Mysusæter/Spranget til Rondvassbu og fra Høvringen til Smuksjøseter og videre til Peer Gynt-hytta. 

Seks klassiske turer i Rondane: https://www.dntoslo.no/klassiske-turer-i-rondane-og-dovre/

Tips til toppturer: https://www.dntoslo.no/toppturer-til-fots-i-rondane/

Gode startsteder  

Mysusæter, Høvringen, Hjerkinn, Grimsdalshytta, Øvre Dørålseter / Nedre Dørålseter, Straumbu, Ringebufjellet og Rondetunet.  

Mer informasjon  

· Nasjonalparkriket.no 

· Visitnorway.no 

· Wikipedia 

· Sollia.net 

· Nasjonal turistveg Rondane 

Transport 

 Otta – Haukliseter Rute05-660: Otta – Sel Nerøygården - Øygardseter - Haukliseter Fjord1 Nordfjord -Ottadalen, avd. Otta Tlf. 61 23 44 55 http://www.fjord1.no/nordfjord-ottadalen/ Otta –Spranget Rute 05-658: Otta – Raphamn – Mysusæter - Spranget Fjord1 Nordfjord -Ottadalen, avd. Otta Tlf. 61 23 44 55 http://www.fjord1.no/nordfjord-ottadalen/ Tynset –Hjerkinn Rute 71: Tynset – Alvdal – Folldal – Hjerkinn Østerdal Billag - www.osterdalbillag.no Tlf.62 48 39 50 Ringebu – Straumbu Ringebu – Enden – Nesset – Straumbu RingebuBilruter http://www.ringebubilruter.no/ Tlf. 61 28 47 40Koppang – Atna – Folldal Østerdal Billag www.osterdalbillag.no Tlf.62 48 39 50 Lillehammer - Nordseter Opplandstrafikk - http://www.opplandstrafikk.no/Tlf. 61 28 90 00 Lillehammer – Espedalen – Skåbu Opplandstrafikk - http://www.opplandstrafikk.no/Tlf. 61 28 90 00 Lillehammer – Sjusjøen Opplandstrafikk - http://www.opplandstrafikk.no/Tlf. 61 28 90 00 Nordfjordekspressen Rute 147: Oslo – Gardermoen – Otta - MåløyNorway bussekspresss - www.nor-way.no Tlf. 177 (ruter for fylket) Tlf.820 21 300 (10,86kr/min) BÅT: Rondevannet www.turistforeningen.no/rondvassbu  

 

Tilpass søket for