Alta og Omegn Turlag

Alta og omegn turlag skal arbeide for å legge forholdene tilrette for et enkelt, aktivit, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Alta og omegn turlag er tilsluttet DNT, og omfatter kommunene Alta, Kautokeino, Karasjok og Loppa.

Alta og Omegn Turlag eier tre hytter: Sarveshytta, Reinbukk elvhytta og Bojobeaskihytta, og drifter Nordlysobservatoriet på Halde.  

Det er også etablert Barnas turlag, DNT Ung og Seniorgruppe i Alta.

Alle barn mellom 0 og 12 år kan bli medlem i Barnas Turlag. Barn kan gjerne være med på våre aktiviteter også dersom de ikke er medlem. Målet vårt er å få hele familien på tur. Dette håper vi å bidra til primært gjennom fellesturer med barnefamilier. Besteforeldre med barnebarn og andre foresatte med barn er også hjertelig velkommen.

Seniorgruppa er vårt tilbud til de som er godt voksne, i alderen fra 60 år og oppover. Seniorgruppa arrangerer turer som passer for de fleste uansett alder og ferdighetsnivå. Turene ledes av andre seniorer og er ofte en kombinasjon av fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og fine naturopplevelser.

Annonse