Legg til huskeliste
  28
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  For english, see below.

  Se prisliste for overnatting her

  Holmaskjer ligger på et lite skjær som stikker opp av breen på Søre Fonna. Hytta er utstyrt med det en trenger for matlaging og opphold. Kjøkkenutstyr, dekketøy, sengeklær og proviant. Av proviant finner du: middagshermetikk, suppeposer, havregryn, sukker, kaffe, te, knekkebrød, margarin, pålegg og desserthermetikk. Den drives av Odda/Ullensvang Turlag.

  Husk å ta med lakenpose eller eget sengetøy.

  Vær og føremeldinger varierer mye. Kart og kompass anbefales, merking kan forsvinne under snø og i tåke. Sjekk aktuelle føremeldinger før turen.

  Odda Turlag planla og reiste hytta i 1988 i samarbeid med Bergen og Hordaland Turlag. Etter påbygg sommeren 1995 har hytta 14 faste køyer og hems med plass til 12 madrasser.

  Opplev Folgefonna

  Det er mulighet for breføring mellom Fonnabu og Holmaskjer i juli/august. Kontakt Folgefonni Breførarlag for nærmere informasjon.

  Turen frå Sunndal til Fonnabu går opp den nydelege Keisarstien som er godt merket med varder og røde T-er. Fra Holmaskjer er den gamle ferdselsveien ned til Tokheim rustet opp og godt merket. Slik kan folk på egenhånd ta seg opp til brekanten og bli ført over breen av kyndige folk. Å krysse Folgefonna krever gode orienteringskunnskaper, samt breutstyr.

  Ruten fra Mauranger til Odda har lang historie. På slutten av 1800 talet og et stykke ut på 1900-tallet ble folk ført på hesteryggen opp til brekanten og dratt på slede over breen. Dampbåtene seilte i mellomtiden rundt halvøya og plukket turistene opp på andre siden.

  Gjennom Folgefonnstunnelen kommer en fra Odda til Mauranger på 10 minutter og fra Rosendal til Mauranger er det 40 minutter. Henting av biler er derfor svært enkelt med buss eller taxi. Dette er en tur i dramatiske omgivelser, med utsikt til havet i vest og Hårteigen i øst. Turen over breplatået byr på alt fra flott sommervær til snø og regn. Det er derfor nødvendig å pakke sekken som om en skulle på vintertur. Hue og votter er obligatorisk utrusting samt solbriller og solkrem. På toppen av breen 1662 moh. er det flott utsikt. Stien fra Tokheim og ned til Egne hjem er restaurert og har nå ridevei standard som i gamle dager.

  Hund

  Holmaskjer er tilrettelagt med et hundebur, som er plassert i gangen. Seng for eier er i naborom. Hundebur kan bestilles. Se bilder.

  English:

  Holmaskjer is located on a small section of rock protruding from the glacier at Søre Fonna. It is run by the Odda/Ullensvang Trekking Association.

  The Odda Trekking Association planned and erected the cabin in 1988 in collaboration with the Bergen and Hordaland Trekking Association. After being extended in the summer of 1995, the cabin has 14 permanent berths and a balcony room with space for 12 mattresses.

  Experience Folgefonna

  There are opportunities for guided glacier walks between Fonnabu and Holmaskjer in July/August. For more information, contact Folgefonni Breførarlag.

  From Holmaskjer, the old thoroughfare down to Tokheim has been upgraded and is well marked. This allows people to reach the edge of the glacier by themselves and be led over the glacier by experts. Crossing Folgefonna requires good orientation skills and glacier equipment.

  The route from Mauranger to Odda has a long history. At the end of the 19th century and for a while into the 20th century, people were taken on horseback to the edge of the glacier and pulled by sled over the glacier. Meanwhile, the steamboats sailed around the peninsula and collected the tourists on the other side.

  Through the Folgefonna tunnel, you can get to Mauranger from Odda in 10 minutes, while it takes 40 minutes from Rosendal to Mauranger. It is therefore very easy to collect cars by using a bus or taxi. This is a walk in dramatic surroundings, with views to the sea in the west and Hårteigen in the east. The walk over the glacial plateau offers everything from glorious summer weather to snow and rain. You will therefore need to pack your rucksack as though going on a winter trek. A hat and mittens are mandatory equipment, along with sunglasses and sun cream. There is a fine view from the summit of the glacier (1,662 m above sea level). The path from Tokheim and down to Egne Hjem has been restored and now is of bridleway standard as in old times.

  The quickest approach is from Odda on Keiserstien (the Bridleway), which was restored in 2002. Start from Tokheim (Egne Hjem), just north of Odda.

  Do not proceed further across the glacier without glacier skills and equipment. Folgefonni Breførarlag has guided walks in rope teams in July and August. These must be booked in advance.

  Important things to know when hiking:
  Weather and condition reports vary greatly. A map and compass are recommended. Waymarks can disappear under snow and in fog. Check the current condition reports before the trip.

  The Norwegian right to roam (Allemannsretten) gives us many opportunities, but also imposes a duty on us to look after the natural world. When out in nature, you undertake to leave nothing behind other than your own footprints. Leaving no trace is about cleaning up after yourself, taking all rubbish with you and behaving with care and consideration when you are among nature.


  Fasiliteter

  • Mobildekning
  • Vedovn
  Annonse
  FolgefonnaFolgefonna nasjonalpark

  Adkomst sommer

  Raskeste adkomst er fra Odda på Keiserstien (Ridestien) som ble restaurert i 2002. Start fra Tokheim (Egne Hjem) like nord for Odda.

  Det er parkering på Egne Hjem ved Tokheim. 

  Gå ikke videre over breen uten brekunnskap og breutstyr. Folgefonni Breførarlag har føring i taulag i juli-august, må forhåndsbestilles.

  Til Odda:

  Bil: Til Kvanndal og ferge til Utne, langs fv. 550 til Odda, eller til Tørvikbygd med ferje til Jondal og gjennom Jondalstunnelen og Folgefonntunnelen.

  Buss: Daglige avganger med Haukeliekspressen mellom Bergen og Oslo.

  SjekkUT | Holmaskjer

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  28

  SjekkUT-besøk