Malmveien - Historisk vandrerute

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  49,8 km
  3 dager
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

Denne turen er en av våre Historiske vandreruter. Et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren, som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.

Malmveien, Historisk vandrerute fra Røros til Femundsmarka, åpner i juni 2021. Den nye historisk vandreruta går gjennom et landskap med mange spor etter menneskeaktivitet. Turen starter i Røros som har en 333 år lang historie med gruvedrift. Byen står på UNESCOs verdensarvliste og blir regnet som et av de viktigste kulturminnene i Norge.

Innenfor en radius på om lag 44 kilometer hadde Røros Kobberverk retten til alle ressurser. Mineraler, skog og vann. I samme område finnes menneskespor som er langt eldre enn gruvedriften. Steinalderbosetninger, fangstgraver og samiske kulturminne. Dette er grunnlaget for den Historiske vandreruta.

Dag 1

Avstand: 16,8 km

Den første etappen av Malmveien går fra Røros stasjon og opp Bergmannsgata til plassen nedenfor Smeltehytta (museet). Det er bru over Hyttelva og deretter går man på nordsiden av slagghaugene og inn på grusvei (Småseterveien) som følges til stikryss med skilt til Marenvollen. Stien tar av mot sørøst opp gjennom lia og over Skåkåsfjellet. Stien går over fjellryggen og man har vid utsikt herfra. Sørøstover mot Rundhaugen og forbi denne på sørsida. Videre bratt ned på østsida av toppen og sørøstover i lia vest for Klettan. Så i en skarp sving rundt Klettan. Fra stikrysset ved Klettan går stien et stykke langs ryggen av Gråhøgda før den går ned lia på sørsiden av høgda. Fortsetter der i åpent område mot Langtjønna før stien vinkler og går nordover til den møter stien fra Fjølburøsta. Fra stikrysset er det ca 1 km nordover til Marenvollen som er selvbetjeningshytte med 17 senger. 

Dag 2

Avstand: 15 km

Neste etappe av Malmveien går tilbake til stikrysset der stien til Fjølburøsta tar av sørøstover. På nordsiden av Tamneshøgda går stien høyt i terrenget og etterhvert nedover mot Bjørbekken. Ny stigning etter bekken og mellom Hestfjellet og Gjetberget. Fin utsikt med Feragsfjellet i nord og Vigelen i øst. Videre går stien på sørsiden av Gjetsjøen og man ser innganger til kromgruvene på motsatt siden av vannet. Over Gjetsjøhøgdi til oset av Fjelltjønna, på sørsiden av Falkfangerhøgda og til stidelet for lokalt merket rute til Feragen. Herfra er det ca 1,5 km til Fjølburøsta som åpner som selvbetjeningshytte til sommersesongen 2021. 

Dag 3

Avstand: 17 km 

Den tredje etappen av Malmveien går man delvis på vei til man har passert brua over Feragselva. Derfra er skiltet til Ljøsnåvollen og Langen. Den historiska vandreruta til Langen går via Langtjønna. Stien går på sydsiden av Feragshåen og forbi Langtjønnbua. Langtjønnbua er en av Statskogs åpne buer. Stien fortsetter mot stikrysset mot Ljøsnåvollen (ca 1 km vest for Svartvika) hvor den tar av sydover og går på østsiden av Langtjønna helt til man har passert Røstberget. Der gjør stien en skarp sving vestover mot Lortholbua (åpen bu, Statskog) og vdere på nordvestsiden av Litlangtjønnet. Deretter på bred sti over Femundsåsen til Langen gjestegård.   

Slik kommer du deg dit

Adkomst med kollektivtransport

Tog til Røros og buss t/r Langen.

Annonse