Tursti til Sjethaug frå Neslia, Rosendal, Kvinnherad

Annonse
 • Område
 • Type
  Fottur
  Passer for rullestol
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,9 km
  2 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Høydemeter
  333 høydemeter totalt
 • Sesong
  Hele året

Start- og sluttpunkt: Neslia. Sjå kartblad ved å bla i bilda øvst på sida.

Parkering: Følg fylkesvegen frå Rosendal sentrum 2 km mot Løfallstrand. P-plass der skogsvegen tek av frå fylkesvegen. Obs.: Vegarbeid i samband med nytt byggjefelt gjer at turfolket lyt parkera med omsyn og største gr...

Adkomst med egen bil

Følg fylkesvegen frå Rosendal sentrum 2 km mot Løfallstrand. P-plass der skogsvegen tek av frå fylkesvegen. Alternativt kan ein parkera ved kyrkja og følgja skilting til Sjethaug derfrå.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no.

Annonse