Tursti til Vardhaugselet frå Husnes, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  8,2 km
  4 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Apr - okt
 • Turkart: Folgefonna nasjonalpark. Du finn eit kartblad for turen ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: Husnes Vassverk, 300 meter nord for rundkøyringa på Helland.
 • Merking: Informasjonstavle ved P-plassen. Stien er T-merkt og skilta.
 • Høgdeskilnad: 50 – 649 moh.

.

TUROMTALE

Følg stien frå startpunktet og opp til Nordfjell. Vidare derfrå til Vardhaugselet går ein delvis i eit flatare parti, den søre delen av Svaneheia.

VARDHAUGSELET - Ein reknar med at dei solide murane vart oppsette ca. 1860, og at det var stølsdrift her fram til 1905. I mange tiår såg ein berre murane av det gamle Vardhaugselet. Men så var det ein del eldsjeler som såg at dette kunne bli eit idyllisk turmål, og dei etablerte seg som "Interesselaget for Vardhaugselet". Det vart sett i gang eit omfattande dugnadsbasert restaureringsarbeid, og i 2002 vart det gjennomført ein høgtidleg opningsseremoni. Bodskapen til interesselaget er: Vardhaugselet --> Alltid opent for alle.

GODE RÅD

Turen til Vardhaugselet kan utvidast mot Vardhaugen og Mjelkhaug. Sjekk desse turforslaga:

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Ved Husnes Vassverk tett ved Fv 500, 300 m nord for rundkøyringa ved Hellandsbrua, Husnes.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no.

Annonse