Tursti til Nordfjell frå Valen, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,9 km
  3 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Hele året
 • Turkart: Folgefonna nasjonalpark. Du finn eit kartblad for området ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: Ovanfor Søsterheimen, Valen sjukehus.
 • Merking: Informasjonstavle ved P-plassen. Stien er T-merkt og skilta.
 • Høgdeskilnad: 80 – 559 moh.

.

TUROMTALE

Turen går først 1,4 km oppover lia på skogsveg. Ved skilt tek ein først av til venstre og så til høgre og følgjer stien vidare oppover. Siste del av stien fram til turmålet går på snaufjell.

Frå toppen av Nordfjell har ein veldig fint utsikt til store deler av Sunnhordland.

GODE RÅD

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Køyr inn på sjukehusområdet frå FV 500 og følg skilting 300 meter mot Søsterheimen og vidare opp til høgre for den.

Adkomst med kollektivtransport

Sjå Skyss sin ruteplanleggjar ...

Annonse