Hallevägen -Historisk vandrerute

Legg til huskeliste
Annonse

Denne turen er en av våre Historiske vandreruter. Et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren, som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.

Hallevägen er et begrep som har vært brukt om svenskenes vei til Halden gjennom flere hundre år. Hallen er et tidligere navn på Halden. Her lå en av Norges største havner og handelen med omverdenen var stor. For mange, også på svensk side av grensen, var Halden det eneste stedet for å kjøpe og selge varer. Det var derfor flere handelsveier som ledet hit. Hallevägen var en av disse, og det er mange historier og mye dokumentasjon om bruken av denne handelsveien.

 Langs leden er det flere steder spor etter mange hundre års bruk, så ved å vandre langs denne ruten vil man kunne få ny kunnskap om tidligere tiders vandring og handelsvirksomhet i disse grensetraktene, øke bevisstheten om vår historie og knytte tettere bånd med våre gode naboer i øst.

Del 1. Rävlyckan- Budalsvika, 8,3 km

Turen starter i Rävlyckan. Rävlyckan var base for en gruppe norske milorg-soldater de siste månedene av andre verdenskrig. En av grunnene til at denne plassen i Rävmarken ble valgt (foruten vennligsinnet lokalbefolkning), var skytebanen som ligger rett bakenfor det opprinnelige Misjonshuset Betania – i dag bygdegården Rävlyckan. Skytebanen er nær intakt med skytterhus, standplasser og anvisergrav. 

Turen går så gjennom varierende skog, langs Skutemossen i kanten av Knäpphåls-kullen. Videre runder vi Gäddevatnet og passerer en bro over Trestickleälven før vi kommer opp foran inngangen til Tresticklans nationalpark. Her er det bygget en flott inngangsportal med mye informasjon om nasjonalparken. Fram til nasjonalparken er stien blåmerket.

Videre gjennom nasjonalparken følges en rødmerket og tilrettelagt sti fram til grensen ved Budalsvika. (DNT-hytte) Underveis krysser vi over sundet mellom Stora og Lilla Tresticklan, går langs N.Märdetjärn og så ned åsen mot Budalsvika.

Del 2. Budalsvika - Ertekroken, 25,3 km

Budalsvika, se Budalsvika (ut.no), ligger inne i Lundsneset naturreservat, som er Østfolds største, og utgjør sammen med Tresticklans nasjonalpark 55km2 fredet skog og vann.

Vi krysser først over Lundsneset. Landskapet er preget av nord-sørgående rygger, med furuskog på ryggene og granskog og myrer i dalene. 

Ved Ødegården kommer vi ut på en skogsbilvei som følges til vi dreier nordover rett før den gamle husmannsplassen Hauglund. Et par km lenger nord passerer vi Tronsholtet, også en gammel husmannsplass . Videre følger vi Nordre Boksjø nordovermot huamannsplassenTaklund. Mellom Taklund og Nybølekasa passeres Angerstjern. Her ligger det en stor gapahuk som er godt egnet for overnatting. Se Til gapahuken ved Angerstjern (ut.no)

Fra Nybølekasa til Hafsrød følger traseen gårdsveier. Like nord for Hafsrød gård går stien inn i skogen igjen. Her står en bautastein over to milorgmenn som ble skutt her i september 1944. Hafsrød gård leier ut hytter, bl.a. Klevtangen som ligger straks inntil stien ved sjøen Store Erte. Se Klevtangen (ut.no). Ved Sakssætre svinger stien vekk fra Store Erte, går vestover forbi Sagtjern og ut på skogsbilvei et stykke, før det er sti den siste biten mot Ertekroken. Se Ertekroken (ut.no).

Del 3. Ertekroken - Halden jernbanestasjon, 10,0 km

Fra Ertekroken går turen videre via Ertehytta, langs Lille Erte før vei og lysløype krysses. I vestskråningen nedenfor passeres en stor jettegryte. Videre langs skogsbilvei noen hundre meter, så inn i skogen og ut på et utsiktspunkt over landskapet mot Iddefjorden. Jernbanen mot Sverige krysses på et tunelltak. Vi passerer et nedlagt grustak og kommer snart opp på en rygg med utsikt mot Tistedalen. Gjennom Tistedalen er traseen merket i gatene. Deretter inn i skogen igjen før vi kommer ned til Iddeveien som krysses og vi befinner oss på Fredriksten festning. Her klatrer vi opp mot utefortet Gyldenløve før vi kommer inn i selve hovedfestningen etter å ha passert monumentet over CarlXII's dødssted. På turen ned mot Halden får vi en praktfullt utsikt over byen. De siste meterne på turen går over torget og fram til jernbanestasjonen.

Adkomst med egen bil

Følg fv. 21 fra Halden til Fjell Bru og videre på fv. 106 til riksgrensen ved Bjørkebekk. Fortsett inn i Sverige fram til kryss like før Nøssemark, og ta til høyre mot Ed. Følg veien fram til skilt Nationalpark og fortsett 900m. Se etter telekommast på høyre side, og ta av til høyre ved rødt hus ved masten. Her er det plass til å parkere.

Adkomst med kollektivtransport

Tog til Ed, Sverige. Transport fra Ed til Rävlyckan,der Hallevägen starter, ordnes slik:

Bestilles fra vasttrafik.se, tlf.+46771414300 fra Ed busstasjon (som ligger
rett ved jernbanestasjonen) til denne adressen: Rävmarken, Rävlyckan
bygdegård 1

Overnatting på Ed kan gjøres på Vandrarhemmet, tlf.+4653410191, eller 

 Hem (vandrarhemmet-ed.com)

Annonse