Rondanestien Etappe 4: Lysjøen - Lyngbua

Anbefalt dagsetappe: Lysjøen - Gammelsaga 

Antatt tid: 4 timer (12,5 km) 

Like etter Lysjøen krysses grensa fra Eidsvoll kommune og Akershus fylke på Finnberget, og Rondanestien går inn i Hedmark fylke (Innlandet fra 1.1.2020) og Stange kommune. Stien går ned til Lågfalldalen, hvor vi kommer ned på en bilvei og følger den nordo...

Annonse